Pracoviště

KA

Katedra algebry

KDM

Katedra didaktiky matematiky

KMA

Katedra matematické analýzy

KPMS

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

KNM

Katedra numerické matematiky

MÚ UK

Matematický ústav UK