Formuláře pro vnitrofakultní potřebu

 

Elektronizované agendy (Databázová evidence drobných agend ~ DEDA)

Evidence služebních cest (Cestovní příkaz / Vyúčtování pracovní cesty)  [ DEDA  ]    
Pořádání akce s mezinárodní účastí  [ DEDA  ]    
Přijetí zahraničního hosta  [ DEDA  ]    
Stravenky  [ DEDA  ]    
 

Hospodářské oddělení

Cestovní pojištění - roční karta Uniqa Evropa  [ PDF | RTF | DOC ]   20. 12. 2013
Cestovní pojištění - roční karta Uniqa Svět  [ PDF | RTF | DOC ]   20. 12. 2013
Cestovní pojištění u Uniqa pojišťovny, a.s.  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 5. 2013
Ceník prací, služeb a materiálu  [ XLS | PDF ]   1. 7. 2020
Návrh na vyřazení DDHM (drobného dlouhodobého hmotného majetku)  [ XLS ]   1. 10. 2020
Návrh na vyřazení DHM (dlouhodobého hmotného majetku)  [ XLS ]   1. 10. 2020
Objednávka  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 11. 2016
Objednávka nad 50 000 Kč  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 11. 2016
Objednávka mobilních služeb  [ XLS ]   30. 9. 2019
Platby platební kartou  [ PDF | RTF | DOC ]   14. 3. 2019
Vedlejší výdaje platební kartou při cestě  [ PDF | RTF | DOC ]   14. 3. 2019
Plná moc na výplatu peněz  [ PDF | RTF | DOC ]   12. 1. 2006
Podpisové vzory osob pověřených k nakládání s veřejnými prostředky  [ PDF | RTF | DOC ]   12. 9. 2017
Požadavek na platbu do zahraničí  [ XLS ]   29. 7. 2019
Požadavek na proplacení vložného na konferenci v ČR  [ PDF | RTF | DOC ]   17. 5. 2013
Požadavek na vystavení faktury  [ PDF | RTF | DOC ]   24. 1. 2013
Převodka majetku (jednotná pro všechny druhy majetku)  [ XLS | PDF ]   9. 6. 2011
Průvodní list k faktuře dodavatele  [ PDF | RTF | DOC ]   7. 3. 2018
Vyúčtování (drobného vydání bez zálohy, stálé zálohy, mimořádné zálohy)  [ XLS ]   8. 12. 2016
Žádost o převod, přeúčtování (Interní sdělení pro hospodářské oddělení)  [ PDF | RTF | DOC ]   21. 11. 2016
Žádost o stravenky (za pracoviště)  [ XLS ]   2. 1. 2018
 

Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Academic Visitor Application  [ PDF | RTF | DOCX ]   29. 8. 2019
Souhlas se zpracováním osobních údajů  [ PDF | RTF | DOCX ]   29. 8. 2019
Acknowledgement  [ PDF | RTF | DOC ]   9. 11. 2000
Předkládání projektů  [ PDF | RTF | DOC ]   13. 2. 2006
Podklad pro stanovisko habilitační komise odstraněno 11. 9. 2013
Podklad pro stanovisko hodnotící komise pro jmenování profesorem odstraněno 11. 9. 2013
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem  [ PDF | RTF | DOC ]   30. 9. 2019
Dohoda o hostování  [ PDF | RTF | DOC ]   2. 7. 2020
Závazek k úhradě nákladů na pobyt výzkumného pracovníka na území ČR ...  [ PDF | RTF | DOC ]   13. 7. 2020
Vzor zvacího dopisu (formální)  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 9. 2016
Vzor zvacího dopisu (neformální)  [ PDF | RTF | DOC ]   4. 7. 2008
Smlouva o využití výsledků výzkumu a vývoje (vzor)  [ RTF | DOC ]   22. 9. 2016
Smlouva o cestovních výdajích odstraněno 5.3.2013
            → nahrazeno aplikací Přijetí zahraničního hosta v SIS  [  ]    
Smlouva o účasti na řešení části grantového projektu (vzor)  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 1. 2017
Dodatek ke smlouvě o řešení části projektu odstraněno 20.1.2014
Smlouva o účasti na řešení grantového projektu (vzor) odstraněno 21.12.2015
Dodatek ke smlouvě o řešení části projektu odstraněno 22.9.2016
 

Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství

Smlouva - Smluvní výzkum  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 9. 2016
Formulář pro evidenci smluvního výzkumu  [ PDF | RTF | DOC ]   6. 8. 2020
 

Knihovna

Předávací protokol závěrečných prací odevzdávaných do Knihovny  [ PDF | RTF | DOC ]   9. 2. 2010
 

Doplňková činnost

Přílohy 3, 4 a 5 pro VHČ od 1. 1. 2007  [ XLS ]   28. 2. 2014
 

Zaměstnanecké oddělení

Dohoda o pracovní činnosti  [ PDF | RTF | DOC ]   15. 9. 2016
Dohoda o provedení práce  [ PDF | RTF | DOC ]   15. 9. 2016
Osobní dotazník  [ XLS ]   22. 4. 2016
Dovolenka  [ PDF | RTF | DOC ]   4. 2. 2001
Penzijní připojištění, přihláška  [ PDF | RTF | DOC ]   23. 3. 2001
Aktuální znění popisu práce zaměstnance  [ PDF | RTF | DOC ]   3. 7. 2020
Aktuální znění popisu práce zaměstnance po změně  [ PDF | RTF | DOC ]   3. 7. 2020
Výkaz prací externího učitele  [ PDF | RTF | DOC ]   14. 9. 2016
Výstupní list zaměstnance  [ PDF | RTF | DOC ]   13. 9. 2016
Závodní preventivní péče na MFF  [ HTM ]   15. 12. 2015
Žádost o poskytnutí tvůrčího volna  [ PDF | RTF | DOC ]   5. 10. 1999
Formulář pro změnu čísla účtu  [ PDF | RTF | DOC ]   20. 9. 2018
Dohoda o srážkách ze mzdy (stravenky)  [ PDF | RTF | DOC ]   13. 9. 2016
Prohlášení mateřské školy k příspěvku zaměstnavatele  [ PDF | RTF | DOC ]   12. 6. 2015
Žádost o přeúčtování osobních nákladů  [ PDF | RTF | DOC ]   13. 9. 2016
Osnova profesního životopisu  [ PDF | RTF | DOC ]   18. 2. 2016
Mzdové tabulky pro menší pracoviště (24 zdrojů, 35 osob)  [ XLSX ]   10. 5. 2018
Mzdové tabulky pro větší pracoviště (50 zdrojů, 60 osob)  [ XLSX ]   10. 5. 2018
Návod k použití mzdových tabulek  [ PDF ]   27. 4. 2018
Makro k vytvoření přehledové tabulky ze sešitu mezd  [ XLSM ]   18. 6. 2018
Makro k převedení sešitu mezd do jiné verze prázdného sešitu  [ XLSM ]   10. 5. 2018
Návrh mimořádných odměn  [ XLSX ]   15. 6. 2018
Dodatek k pracovní smlouvě, jehož obsahem je Dohoda o výkonu práce z domova [ Příloha č. 1 Příkazu děkana č. 2/2020 ] 17. 9. 2020
Dohoda o upřesnění podmínek výkonu práce z domova [ Příloha č. 2 Příkazu děkana č. 2/2020 ] 30. 4. 2020
 

Profesní dům

Objednávka ubytování je přílohou Směrnice tajemníka č. 1/2017 "O zajišťování ubytování v prostorách MFF UK"  [ HTM ]   1. 1. 2018
 

Studijní oddělení (formuláře a tiskopisy jsou umístěny na zvláštní stránce)

 

Správa budov

Požadavek na materiál  [ PDF | RTF | DOC ]   12. 10. 1999
Požadavek na přepravu  [ PDF | RTF | DOC ]   12. 10. 1999
Žádanka na technické plyny  [ PDF | RTF | DOC ]   12. 10. 1999
 

Tiskárna

Objednávka tiskárny – reprostřediska  [ PDF | RTF | DOC ]   19. 7. 2012
Další formuláře jsou přílohami Směrnice děkana č. 8/2017 "Ediční řád a ediční činnost MFF UK"  [ HTM ]   17. 7. 2017
 

Vnitřní kontrolní systém

Protokol ke kontrolní akci  [ PDF | RTF | DOC ]   14. 9. 2006
Zápis o uzavření kontrolní akce  [ PDF | RTF | DOC ]   14. 9. 2006
Oznámení o ukončení kontrolní akce  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 9. 2016
 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Záznamový list BOZP pro opakovanou i nástupní instruktáž = Příloha č. 1 Směrnice děkana č. 7/2017  [ HTM ]   12. 7. 2017
Lékařský posudek ke školnímu úrazu studenta UK - MFF  [ PDF ]   4. 4. 2018
Záznam o školním úrazu studenta vysoké školy  [ PDF ]   4. 4. 2018
 

Hlavičkové papíry jsou umístěny na zvláštní stránce

 

Technická poznámka: Většina formulářů je pro pohodlí uživatelů k dispozici v několika formátech. Formát PDF je nejuniverzálnější, k jeho prohlížení a tisku potřebujete program Adobe Acrobat Reader, dokumenty v tomto formátu nelze jednoduše upravovat. Formát RTF je často možné naimportovat do rozličných textových procesorů a v nich ho dále upravit. Formát DOC je určen pouze pro MS Word. Datum u formuláře označuje jeho poslední aktualizaci.