738. Správní oddělení

Správní oddělení zajišťuje činnosti nutné pro chod děkanátu, příp. celé MFF UK, které věcně přesahují agendu jednoho oddělení, a tedy nespadají do pravomoci jednotlivých dílčích útvarů děkanátu. Do oddělení spadá zejména agenda veřejných zakázek, BOZP a PO a právních služeb, příp. další ad hoc agendy v závislosti na aktuální potřebě MFF UK. Činnost správního oddělení řídí tajemník.

Personální obsazení