Věda a zahraničí

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

SVV projekty - průběžné zprávy

Podání zprávy

05. 02. 2021

12. 02. 2021

Průběžné zprávy zasílejte na mail: michalkova@dekanat.mff.cuni.cz, případně doručte v listinné podobě na OVZS. Prosím před odesláním si ověřte soulad vyplněné zprávy s čerpáním projektu.

PEZ/ZAZ projektů Mobility a Podunajské spolupráce

Podání zprávy

21. 01. 2021

30. 01. 2021

Zprávy zasílejte v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz, případně v listinné podobě na OVZS. Potřebné formuláře jsou k dispozici na stránkách MŠMT.

GA ČR dílčí zpráva 2020

Podání zprávy

11. 01. 2021

18. 01. 2021

dílčí zprávy projektů GA ČR vygenerované z aplikace GAČR (GRIS) ve formátu pdf v nezměněné podobě (pdf je označeno vodotiskem "FINAL", název obsahuje znaky „_DZ.pdf“) je třeba odeslat výhradně na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz

GA ČR závěrečná zpráva 2020 a dílčí zpráva EXPRO 2020

Podání zprávy

25. 01. 2021

01. 02. 2021

závěrečné zprávy projektů GA ČR a dílčí zprávy projektů GA ČR EXPRO vygenerované z aplikace GAČR (GRIS) ve formátu pdf v nezměněné podobě (pdf je označeno vodotiskem "FINAL", název obsahuje znaky „_DZ.pdf“ NEBO "_ZZ.pdf") je třeba odeslat výhradně na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz

PEZ/ZAZ INTER-EXCELLENCE

Podání zprávy

20. 01. 2021

30. 01. 2021

Zprávy zasílejte v elektronické podobě na adresu granty@dekanat.mff.cuni.cz.

GAUK 2021 - žádosti o pokračování projektů

Podání žádosti

20. 01. 2021

27. 01. 2021

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace.

GAUK - závěrečné zprávy

Podání zprávy

01. 04. 2021

08. 04. 2021

Zprávy se vkládají prostřednictvím aplikace a to do půlnoci 1.4.2021.