Věda a zahraničí

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Fond mobility UK - podzimní kolo 2019

Podání žádosti

23. 10. 2019

31. 10. 2019

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace dostupné z webových stránek, viz odkaz zde. Po vyplnění návrhu v aplikaci prosím o vytištění formuláře a zaslání na OVZS. V případě dofinancování nutno formulář podepsat správcem zdroje.

Podpora internacionalizace na UK - podzimní kolo 2019

Podání žádosti

31. 10. 2019

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím aplikace zde. O podporu je možné žádat pro 3 tipy aktivit: POINT/Ai/2019-2 Podpora zahraniční mobility studentů - krátkodobé akce; POINT/Aii/2019-2 Podpora mezinárodních aktivit - krátkodobé akce; POINT/Bi/2019-2 Podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské podoby

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející

Podání přihlášky

01. 11. 2019

Podmínkou je titul Ph.D., předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele.

Fulbright-Masarykovo stipendium

Podání přihlášky

01. 11. 2019

Pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve třech kategoriích: A. juniorské - pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.; B. postdoktorské - pro vědce, kteří získali Ph.D. maximálně před 5 lety k datu uzávěrky přihlášek; C. seniorské - pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. získaným před více než 5 lety či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004 Sb. Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA.

GAUK 2020 - nové projekty

Podání návrhu

07. 11. 2019

18. 11. 2019

Přihlášky projektů se podávají prostřednictvím aplikace. Aplikace bude otevřena od 7. října 2019. Pokyny k soutěži GAUK naleznete na stránkách UK. Návrh projektu musí být podán do interního termínu do půlnoci!

GAUK - pokračující projekty

Podání žádosti

20. 01. 2020

27. 01. 2020

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace.

Akademická mobilita 2020

Podání přihlášky

15. 11. 2019

22. 11. 2019

Mobility se mohou zúčastnit vědecko-pedagogičtí pracovníci, post-doktorandi (v řádném pracovním poměru s UK, nikoli externisté) a doktorandi. Náležitosti žádosti: Academic Visitor Application, Souhlas se zpracováním osobních údajů (viz odkaz), zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele, odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země). Dokumenty odevzdejte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky.

4. výzva Výzkumného fondu CELSA

Podání návrhu

18. 11. 2019

28. 11. 2019

Návrhy prosím zasílejte na OVZS do interního termínu včetně souhlasného stanoviska vedoucího pracoviště a sekčního proděkana.

Dodatečné výběrové řízení Fulbright Specialist

Podání přihlášky

30. 11. 2019

Program je navržen pro krátkodobé pobyty amerických odborníků v rozsahu 14-42 dnů. Program není určen k individuální výzkumné práci, ale především na výuku, inovaci kurikula, studijních plánů, metodologie a další. Náklady na pobyt: cestu a honorář hradí americká strana, hostitelská instituce zajišťuje ubytování a stravné (25 USD/den). Jedná se o pobyty v roce 2020.