Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Mobility MŠMT ČR - Německo

Podání návrhu

23. 06. 2021

30. 06. 2021

Návrh projektu zasílejte v elektronické podobě s přílohami na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Povinnou přílohou je i formulář čestného prohlášení, který obsahuje název konkrétního projektu a musí být podepsán panem rektorem. Proto prosíme o zaslání názvu projektu co nejdříve (před interním termínem), abychom stihly zajistit podpis na rektorátu. Je potřeba mít také zajištěný souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana (na kopii podpisové stránky) - stačí zaslat rovněž jako sken.

Mobility MŠMT ČR - Francie

Podání zprávy

22. 06. 2021

30. 06. 2021

Návrh projektu zasílejte v elektronické podobě s přílohami na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Povinnou přílohou je i formulář čestného prohlášení, který obsahuje název konkrétního projektu a musí být podepsán panem rektorem. Proto prosíme o zaslání názvu projektu co nejdříve (před interním termínem), abychom stihly zajistit podpis na rektorátu. Je potřeba mít také zajištěný souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana (na kopii podpisové stránky) - stačí zaslat rovněž jako sken.