Věda a zahraničí

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Akademická mobilita 2021

Podání žádosti

01. 12. 2020

08. 12. 2020

Žádosti posílejte v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz, případně v listinné podobě na podatelnu MFF UK k rukám A. Michálkové (OVZS).

GAUK 2021 - nové projekty

Podání návrhu

08. 11. 2020

16. 11. 2020

Přihlášky projektů se podávají prostřednictvím aplikace. Aplikace bude otevřena od 7. října 2020. Pokyny k soutěži GAUK naleznete na stránkách UK a stručný návod jak podat projekt na stránkách MFF (https://www.mff.cuni.cz/cs/veda-a-zahranici). Návrh projektu musí být podán do interního termínu do půlnoci!