Věda a zahraničí

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Mobility MŠMT ČR - Polsko

Podání návrhu

10. 06. 2019

18. 06. 2019

Návrh projektu odevzdávejte v tištěné podobě na Oddělení pro vědu a zahraniční styky a v elektronické podobě zasílejte spolu s přílohami na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Povinnou přílohou je i formulář čestného prohlášení, který obsahuje název konkrétního projektu a musí být podepsán panem rektorem. Proto prosíme o zaslání názvu projektu co nejdříve (před interním termínem), abychom stihly zajistit podpis na rektorátu. Je potřeba mít také zajištěný souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana (na kopii podpisové stránky).

MŠMT Mobility Česko-Francie 2020-2021

Podání přihlášky

21. 06. 2019

28. 06. 2019

Návrh projektu odevzdávejte v tištěné podobě na Oddělení pro vědu a zahraniční styky a v elektronické podobě zasílejte spolu s přílohami na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Povinnou přílohou je i formulář čestného prohlášení, který obsahuje název konkrétního projektu a musí být podepsán panem rektorem. Proto prosíme o zaslání názvu projektu co nejdříve (před interním termínem), abychom stihly zajistit podpis na rektorátu. Je potřeba mít také zajištěný souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana (na kopii podpisové stránky).

MŠMT Mobility Česko-Německo 2020-2021

Podání návrhu

24. 05. 2019

31. 05. 2019

Návrh společného výzkumného projektu musí být předložen současně českou částí týmu jeho řešitelů v České republice a německou částí týmu jeho řešitelů v Německu.Na české straně se podává formou datové zprávy, jejíž odeslání zajistí Oddělení pro vědu a zahraniční styky (OVZS). Kompletní návrhy vč. všech příloh zasílejte v elektronické podobě na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz, v listinné podobě (není nutné zasílat i přílohy) na OVZS. Je potřeba mít také zajištěný souhlas vedoucího katedry a sekčního proděkana (na kopii podpisové stránky).

INTER-EXCELLENCE, program Inter-Action Indie, 19LTAIN

Podání návrhu

24. 07. 2019

31. 07. 2019

Návrhy v elektronické podobě vč. všech příloh zasílejte na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz, v listinné podobě potom na Oddělení pro vědu a zahraniční styky (stačí návrh projektu bez příloh). Nezapomeňte prosím na kopii titulní strany návrhu zajistit připodepsání vedoucího katedry a sekčního proděkana (dle směrnice děkana č. 12/2018).

MŠMT Mobility Česko-Rakousko 2020-2021

Podání návrhu

23. 04. 2019

30. 04. 2019

Návrhy v elektronické podobě vč. všech příloh zasílejte na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz, v listinné podobě potom na Oddělení pro vědu a zahraniční styky (stačí návrh projektu bez příloh). Nezapomeňte prosím na kopii titulní strany návrhu zajistit připodepsání vedoucího katedry a sekčního proděkana (dle směrnice děkana č. 12/2018).