Věda a zahraničí

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

GA ČR 2022 - LA projekty (GA ČR partner) podané se SNFS

Podání návrhů

29. 03. 2021

01. 04. 2021

Definitivní návrhy projektů (pdf FINAL) zasílejte na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Zároveň je třeba, aby navrhovatel zaslal na oddělení pro vědu a zahr. styky vyjádření vedoucího pracoviště a příslušného sekčního proděkana stvrzující souhlas s řešením projektu na pracovišti a sekci (a s příp. závazky z projektu vyplývajícími) v případě jeho přijetí. Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku ideálně do 29. 3. 2021 zde.

GA ČR 2022 - STANDARDNÍ projekty, projekty JUNIOR STAR, nové projekty POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, vybrané MEZINÁRODNÍ projekty

Podání návrhů

08. 04. 2021

22. 04. 2021

Definitivní návrhy projektů (pdf FINAL) zasílejte na adresu: granty@dekanat.mff.cuni.cz. Zároveň je třeba, aby navrhovatel zaslal na oddělení pro vědu a zahr. styky vyjádření vedoucího pracoviště a příslušného sekčního proděkana stvrzující souhlas s řešením projektu na pracovišti a sekci (a s příp. závazky z projektu vyplývajícími) v případě jeho přijetí. Prosíme o vyplnění krátkého dotazníku ideálně do 29. 3. 2021 zde.

Fond mobility 2021 jarní kolo

Podání žádosti

24. 03. 2021

31. 03. 2021

Žádosti se podávají pomocí aplikace dostupné z https://cuni.cz/UK-43.html, kde naleznete i další potřebné informace ohledně Fondu mobility. Žádosti prosím podávejte do interního termínu 24.3. do 12hod., poté se aplikace uzavře.

GAUK - závěrečné zprávy

Podání zprávy

01. 04. 2021

08. 04. 2021

Zprávy se vkládají prostřednictvím aplikace a to do půlnoci 1.4.2021.