Věda a zahraničí

Přehled aktuálních termínů vědeckých programů a grantů

Grant/poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

GAUK - závěrečné zprávy

Podání žádosti

01. 04. 2020

08. 04. 2020

Zprávy se vkládají prostřednictvím aplikace.

Fond mobility 2020 - jarní kolo

Podání žádosti

24. 03. 2020

31. 03. 2020

Žádosti se vkládají prostřednictvím aplikace dostupné ze stránek viz odkaz zde. Po vyplnění žádosti prosím o její vytisknutí, podepsání správcem zdroje případného dofinancování a doručení na OVZS.

Stipendijní program Ruth Crawford Mitchell Czech/Slovak Fellowship

Podání přihlášky

30. 03. 2020

Výše stipendia je 7 000 USD. Podrobnější informace jsou dostupné na uvedených webových stránkách

Visegrad Scholarship Program

Podání přihlášky

15. 03. 2020

nabídka stipendií pro studenty mag., doktor. i bak. (v rámci zemí V4) stud. progr., postdoků a výzk. pracovníků

Minigranty na podporu projektů 4EU+

Podání návrhu

24. 02. 2020

01. 03. 2020

Max. výše podpory 300.000,-Kč. Do projektu musí být zapojeny min. 2 další univerzity z konsorcia 4EU+. Žádosti zasílejte elektronicky plus doručte jednu kopii s podpisy ved. prac. a sekč. prod.

Výzva strategického uskupení CENTRAL pro rok 2020

Podání přihlášky

21. 02. 2020

28. 02. 2020

workshopy mladých vědeckých skupin s min. účastí 3 členských universit uskupení CENTRAL (nutná účast týmu z Humboldtovy univerzity)

Barrande Fellowship Program

Podání přihlášky

14. 02. 2020

česko-franc.program mobility, stipendia určená pro studenty doktorských studijních programů (cotutelle, krátkodobý pobyt)

Fond pro podporu strategických partnerství v roce 2020

Podání návrhu

27. 01. 2020

31. 01. 2020

Návrhy včetně všech příloh odevzdávejte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky.