Operační programy

 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Operační program Praha – pól růstu (OP PPR)

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

 

Personální obsazení

 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208