612. Reprografické středisko fakulty

Sokolovská 49/83, 186 75 Praha 8
Telefon: 95155 3141
E-mail: repro@karlin.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Vedoucí střediska
Zástupce vedoucího
Ostatní pracovníci
Externí pracovník

Místnosti

Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8
přízemí:
K 002, K 003, K 004, K 005, K 006, K 007, K 008, K 011, K 012, K 013, K 014
1. suterén:
K -105, K -107, K -124, K -125