205. Katedra teoretické informatiky a matematické logiky

Malostranské nám. 2/25, 118 00 Praha 1
Telefon: 95155 4242
Fax: 951 55 4323
E-mail: ktiml@ktiml.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

IMPAKT, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
2. patro:
N 236, N 237, N 238
Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1
1. patro:
S 124
2. patro:
S 206, S 207
3. patro:
S 302, S 303, S 304, S 305