113. Katedra chemické fyziky a optiky

Vědecká aktivita katedry pokrývá experimentální a teoretické směry chemické fyziky a optiky. Výzkum je zaměřen zejména na studium molekulárních a biologických komplexů, jejich teoretické a  počítačové modelování (kvantová teorie, kvantová chemie, molekulární simulace) a na rozvoj moderních spektroskopických metod a laserové techniky (nízkoteplotní optická spektroskopie vysokého rozlišení, femtosekundová a pikosekundová spektroskopie) a jejich aplikace (fotosyntéza, polovodičové nanostruktury).

Katedra také spolupracuje s dalšími pracovišti na problematice životního prostředí.

V rámci magisterského studijního programu fyzika je katedra garantujícím pracovištěm studijního oboru Optika a  optoelektronika a podílí se na zajišťování studijního oboru Biofyzika a chemická fyzika. V rámci doktorského studia se podílí na zajišťování studijních programů Fyzika molekulárních a biologických systémů a Kvantová optika a optoelektronika.

Na katedře jsou tato oddělení:

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1248
Fax: 95155 1249
E-mail: kchfo@matfyz.cuni.cz

Personální obsazení

Zástupce vedoucího katedry
Sekretářka katedry
Ostatní pracovníci

Místnosti

Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
1. suterén:
F -150, F -151, F -152, F -154, F -155, F -156, F -157, F -159, F -160, F -161, F -165, F -166, F -167, F -168, F -169, F -170, F -171, F -172
2. suterén:
F -225, F -226, F -229, F -230, F -231
Garáže Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
přízemí:
G 017
Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
1. patro:
M 103, M 104, M 105, M 106, M 107, M 108, M 109, M 110, M 111, M 112, M 113, M 167, M 168, M 169, M 170, M 171, M 172, M 173, M 185, M 187, M 188, M 189, M 190, M 191, M 192
1. suterén:
M -141, M -142, M -143, M -144, M -145, M -149, M -150, M -151, M -170, M -171, M -173, M -174, M -175, M -176, M -186