Matematika – přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole

 

24. března 2020

Vážení účastníci kurzu,
vzhledem k nastalé situaci bude zbytek kurzu probíhat distanční formou. Každý z vyučujících kurzu připraví v nějaké formě (psaný text, video, online lekce) zadání a řešení úloh z dané oblasti středoškolské matematiky. Úlohy ke kurzům z 11. 3. a 18. 3. již byly zaslány, další lekce by měly plynule navazovat, vždy budete informováni mailem. Omlouváme se za zpoždění lekcí a děkujeme za Vaši trpělivost.

10. března 2020

Vážení účastníci kurzu,
na základě rozhodnutí rektora UK byla výuka do odvolání zrušena.
Další informace průběžně zveřejňujeme na adrese www.mff.cuni.cz/koronavirus.

 

Matematicko-fyzikální fakulta UK pořádá ve školním roce 2019/2020 pro středoškoláky tradiční přípravný kurz z matematiky.

Kurz bude probíhat od 15. ledna do 22. dubna 2020, vždy ve středu od 16:00 do 17:30 v posluchárně M1 v budově MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2. Na kurz je třeba podat přihlášku a zaplatit poplatek 1 500 Kč.

Vytištěnou a čitelně vyplněnou přihlášku doloženou potvrzením o provedení platby odevzdejte na studijní oddělení v úředních hodinách nejpozději do 14. 1. 2020. Obratem obdržíte průkaz účastníka kurzu a případné potřebné informace. Na konci kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Cena za celý kurz: 1 500 Kč
Číslo účtu: 21210277/0100
Variabilní symbol: 4

Bližší informace podají:
odborný vedoucí kurzu: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
e-mail: Jana.Hromadova@mff.cuni.cz, tel.: 951 553 222,
administrativní zajištění (přihláška, průkaz): Andrea Kadlecová
e-mail: kadlecov@dekanat.mff.cuni.cz, tel.: 951 551 262.

Kurz bude probíhat v těchto termínech:

15. 1. Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce
22. 1. Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce – pokračování
29. 1. Planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti
5. 2. Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie
12. 2. Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie – pokračování
19. 2. Shodná zobrazení, stejnolehlost, podobnost x)
26. 2. Shodná zobrazení, stejnolehlost, podobnost x)
4. 3. Kombinatorika
11. 3. Analytická geometrie lineárních útvarů
18. 3. Kuželosečky
25. 3. Stereometrie
1. 4. Komplexní čísla
8. 4. Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada
15. 4. Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada – pokračování
22. 4. Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

x) Druhá část lekce o goniometrických funkcích, rovnicích a  trigonometrii bude přednášena dvakrát vzhledem k jarním prázdninám v  Praze.