Matematika – přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole

  

Matematicko-fyzikální fakulta UK pořádá ve školním roce 2022/2023 pro středoškoláky tradiční přípravný kurz z matematiky.

Kurz bude probíhat prezenční formou od 11. ledna do 19. dubna 2023, vždy ve středu od 16:00 do 17:30 v učebně F1, Ke Karlovu 5.

Na kurz je třeba podat přihlášku a zároveň zaplatit poplatek 1 500 Kč.

Přihlášku je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému, a to v termínu od 1. 11. 2022 do 8. 1. 2023. Přihláška se stává platnou teprve po zaplacení poplatku za kurz. Platbu proveďte bezprostředně po podání přihlášky, nejlépe platební kartou, dojde tak k okamžitému propojení s přihláškou. Pokud zvolíte platbu převodem na účet, nezapomeňte uvést správné symboly a Vaše jméno a příjmení v kolonce „Zpráva pro příjemce“. Návod jak vyplnit přihlášku najdete zde.

Na konci kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Cena za celý kurz: 1 500 Kč
Číslo účtu: 21210277/0100
Variabilní symbol: 4
Specifický symbol: ID přihlášky
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení uchazeče

Bližší informace podají:
odborný vedoucí kurzu: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
e-mail: Jana.Hromadova@mff.cuni.cz, tel.: 951 553 235,
administrativní zajištění (přihláška): Andrea Kadlecová
e-mail: kadlecov@dekanat.mff.cuni.cz, tel.: 951 551 262.

Kurz bude probíhat v těchto termínech:

11. 1.Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce
18. 1.Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce – pokračování
25. 1.Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie
1. 2.Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie – pokračování
8. 2.Komplexní číslax)
15. 2.Kombinatorika
22. 2.Planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti
1. 3.Shodná zobrazení, stejnolehlost, podobnost
8. 3.Stereometrie
15. 3.Komplexní číslax)
22. 3.Analytická geometrie lineárních útvarů
29. 3.Kuželosečky
5. 4.Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada
12. 4.Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada – pokračování
19. 4.Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

x) Lekce o komplexních číslech bude přednášena dvakrát vzhledem k jarním prázdninám v Praze.