Matematika – přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole

  

Matematicko-fyzikální fakulta UK pořádá ve školním roce 2023/2024 pro středoškoláky tradiční přípravný kurz z matematiky.

Kurz bude probíhat prezenční formou od 10. ledna do 17. dubna 2024, vždy ve středu od 16:00 do 17:30, v učebně M1, v budově Ke Karlovu 3. Úvodní lekce bude kvůli výuce v M1 přesunuta do učebny F1 v sousední budově, Ke Karlovu 5.

Na kurz je třeba podat přihlášku a zároveň zaplatit poplatek 1 500 Kč.

Přihlášku je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému, a to v termínu od 1. 11. 2023 do 8. 1. 2024. Přihláška se stává platnou teprve po zaplacení poplatku za kurz. Platbu proveďte bezprostředně po podání přihlášky, nejlépe platební kartou, dojde tak k okamžitému propojení s přihláškou. Pokud zvolíte platbu převodem na účet, nezapomeňte uvést správné symboly a Vaše jméno a příjmení v kolonce „Zpráva pro příjemce“. Návod jak vyplnit přihlášku najdete zde.

Na začátku kurzu každý účastník obdrží nebo již přinese vytištěný formulář Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO) – Školení pro uchazeče o studium a účastníky CŽV, který si předem doma prostuduje a na první hodině kurzu tento vyplněný a podepsaný formulář odevzdá.

Na konci kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Bližší informace podají:
odborný vedoucí kurzu: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
e-mail: Jana.Hromadova@mff.cuni.cz, tel.: 951 553 235,
administrativní zajištění (přihláška): Andrea Kadlecová
e-mail: kadlecov@dekanat.mff.cuni.cz, tel.: 951 551 262.

Kurz bude probíhat v těchto termínech:

10. 1.Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce
17. 1.Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce – pokračování
24. 1.Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie
31. 1.Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie – pokračování
7. 2.Komplexní číslax)
14. 2.Komplexní číslax)
21. 2.Kombinatorika
28. 2.Planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti
6. 3.Shodná zobrazení, stejnolehlost, podobnost
13. 3.Stereometrie
20. 3.Analytická geometrie lineárních útvarů
3. 4.Kuželosečky
10. 4.Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada
17. 4.Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada – pokračování
24. 4.Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

x) Lekce o komplexních číslech bude přednášena dvakrát vzhledem k jarním prázdninám v Praze.