Matematika – přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole

  

Matematicko-fyzikální fakulta UK pořádá ve školním roce 2022/2023 pro středoškoláky tradiční přípravný kurz z matematiky.

Kurz bude probíhat prezenční formou od 11. ledna do 19. dubna 2023, vždy ve středu od 16:00 do 17:30 v učebně F1, Ke Karlovu 5.

Na kurz je třeba podat přihlášku a zároveň zaplatit poplatek 1 500 Kč.

Přihlášku je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému, a to v termínu od 1. 11. 2022 do 8. 1. 2023. Přihláška se stává platnou teprve po zaplacení poplatku za kurz. Platbu proveďte bezprostředně po podání přihlášky, nejlépe platební kartou, dojde tak k okamžitému propojení s přihláškou. Pokud zvolíte platbu převodem na účet, nezapomeňte uvést správné symboly a Vaše jméno a příjmení v kolonce „Zpráva pro příjemce“. Návod jak vyplnit přihlášku najdete zde.

Na konci kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Cena za celý kurz: 1 500 Kč
Číslo účtu: 21210277/0100
Variabilní symbol: 4
Specifický symbol: ID přihlášky
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení uchazeče

Bližší informace podají:
odborný vedoucí kurzu: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
e-mail: Jana.Hromadova@mff.cuni.cz, tel.: 951 553 235,
administrativní zajištění (přihláška): Andrea Kadlecová
e-mail: kadlecov@dekanat.mff.cuni.cz, tel.: 951 551 262.

Kurz bude probíhat v těchto termínech:

11. 1.Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce
18. 1.Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce – pokračování
25. 1.Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie
1. 2.Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie – pokračování
8. 2.Komplexní číslax)
15. 2.Kombinatorika
22. 2.Planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti
1. 3.Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice
8. 3.Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada
15. 3.Komplexní číslax)
22. 3.Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada – pokračování
29. 3.Shodná zobrazení, stejnolehlost, podobnost
5. 4.Analytická geometrie lineárních útvarů
12. 4.Stereometrie
19. 4.Kuželosečky

x) Lekce o komplexních číslech bude přednášena dvakrát vzhledem k jarním prázdninám v Praze.