Matematika – přípravný kurz pro středoškoláky k maturitě a studiu na vysoké škole

  

Matematicko-fyzikální fakulta UK pořádá ve školním roce 2020/2021 pro středoškoláky tradiční přípravný kurz z matematiky.

Kurz bude probíhat od 13. ledna do 21. dubna 2021, vždy ve středu od 16:00 do 17:30. Kurz bude probíhat online prostřednictvím aplikace ZOOM. Pokyny k připojení naleznete zde. Na kurz je třeba podat elektronickou přihlášku a zároveň zaplatit poplatek 1 500 Kč.

Přihlášku je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím studijního informačního systému, a to v termínu od 1. 11. 2020 do 8. 1. 2021. Přihláška se stává platnou teprve po zaplacení poplatku za kurz. Platbu proveďte bezprostředně po podání přihlášky, nejlépe platební kartou, dojde tak k okamžitému propojení s přihláškou. Pokud zvolíte platbu převodem na účet, nezapomeňte správně uvést specifický i variabilní symbol a Vaše jméno a příjmení v kolonce „Zpráva pro příjemce“.

Na konci kurzu obdrží účastníci osvědčení o jeho absolvování.

Cena za celý kurz: 1 500 Kč
Číslo účtu: 21210277/0100
Variabilní symbol: 4
Specifický symbol: ID přihlášky
Zpráva pro příjemce: Jméno a příjmení uchazeče

Bližší informace podají:
odborný vedoucí kurzu: RNDr. Jana Hromadová, Ph.D.
e-mail: Jana.Hromadova@mff.cuni.cz, tel.: 951 553 222,
administrativní zajištění (přihláška): Andrea Kadlecová
e-mail: kadlecov@dekanat.mff.cuni.cz, tel.: 951 551 262.

Kurz bude probíhat v těchto termínech:

13. 1.Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce
20. 1.Lineární rovnice a jejich soustavy, kvadratické rovnice,
lineární a kvadratické nerovnice, lineární a kvadratické funkce – pokračování
27. 1.Kombinatorika
3. 2.Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie
10. 2.Goniometrické funkce, goniometrické
rovnice, trigonometrie – pokračování
17. 2.Planimetrie, množiny bodů dané vlastnosti
24. 2.Shodná zobrazení, stejnolehlost, podobnost x)
3. 3.Shodná zobrazení, stejnolehlost, podobnost x)
10. 3.Analytická geometrie lineárních útvarů
17. 3.Kuželosečky
24. 3.Stereometrie
31. 3.Komplexní čísla
7. 4.Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada
14. 4.Posloupnosti, limita posloupnosti, nekonečná
geometrická řada – pokračování
21. 4.Exponenciální a logaritmické funkce a rovnice

x) Lekce bude přednášena dvakrát vzhledem k jarním prázdninám v Praze.