Aktuality

7. května 2021

V časopise Environmental Research Letters byla včera publikována studie rozsáhlého vědeckého týmu vedeného fyziky z MFF UK, která potvrzuje hypotézu, že zemská stratosféra se v důsledku nárůstu skleníkových plynů smršťuje. Trend má podle vědců pokračovat i do budoucna a mohl by mít mimo jiné dopad na fungování globálních navigačních systémů.

Kolíbalova plastika Pocta geometrii v areálu Matfyzu
7. května 2021

V trojském areálu Matematicko-fyzikální fakulty UK byla včera slavnostně odhalena plastika akad. sochaře Stanislava Kolíbala. Dílo vybrala odborná komise ve vyzvané soutěži v rámci programu Umění pro město za spolupráce Galerie hlavního města Prahy a MFF UK.

Zemřel profesor Jiří Anděl
5. května 2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 29. dubna 2021 zemřel ve věku 82 let prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc., emeritní profesor Univerzity Karlovy, proděkan Matematicko-fyzikální fakulty v letech 1993–2012, vedoucí katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky v letech 1977–1993.

Soutěž o sourozence Pěknýho čísla
3. května 2021

Matematicko-fyzikální fakulta UK ve spolupráci s Kolejemi a menzami UK, VÚPS a Pivovarem Ferdinand vyhlašuje soutěž Pěkný jméno o název připravovaného nealkoholického nápoje, který rozšíří rodinu „πvO“.

Fyzici z MFF UK detailně popsali kvantovou turbulenci
23. dubna 2021

V nové studii, která vyšla počátkem dubna v prestižním americkém časopise PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), vědci z MFF UK ve spolupráci s kolegou z New York University shrnují experimentální poznatky o kvantové turbulenci z posledních několika desítek let. Jejich práce by měla mimo jiné přispět k lepšímu pochopení turbulence tekutin jako takové, která je považována za poslední nevyřešený problém klasické fyziky.

Zapeklitý Josephsonův jev
16. dubna 2021

Doktorandka Alžběta Kadlecová z teoretického oddělení Katedry fyziky kondenzovaných látek MFF UK je spoluautorkou studie střídavého Josephsonova jevu, která v březnu vyšla v renomovaném časopise Physical Review Letters. Na výzkumu spolupracovala s fyziky z Université Paris-Saclay.

Albertus podruhé ocení mimořádné učitele fyziky a informatiky
13. dubna 2021

Cena pro odborně i společensky výjimečné pedagogy fyziky a informatiky vstupuje do druhého ročníku. Získala další podporovatele, kteří pomohou čelit společenskému nezájmu o přírodovědné obory. Nominace se pro letošní rok uzavírají 31. května.

Dvě Ceny rektora pro Matfyz
8. dubna 2021

Univerzita Karlova zveřejnila přehled laureátů cen UK, které jsou každoročně udělovány na Den vzdělanosti 7. dubna. Mezi oceněnými ani letos nechybí absolventi Matematicko-fyzikální fakulty, kteří si odnášejí dvě Ceny rektora UK.

Vědecká rada UK ocenila prof. Nešetřila
31. března 2021

Vědecká rada UK ocenila osobnosti Univerzity Karlovy, jež v nedávné době oslavily významná životní jubilea. Patří mezi ně i prof. Jaroslav Nešetřil z MFF UK. Z rukou rektora a předsedy rady Tomáše Zimy minulý týden převzal historickou medaili za významné celoživotní dílo v oboru aplikované matematiky a za dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Profesor Podolský získal ocenění za reprezentaci fakulty
30. března 2021

Cenu za reprezentaci a propagaci MFF UK letos obdrží prof. Jiří Podolský. Děkan fakulty jej ocenil za dlouhodobou a soustavnou popularizační činnost na poli fyziky, především za organizaci cyklu přednášek z moderní fyziky.

Další krok na cestě k vývoji autonomních nanobotů
25. března 2021

Sen o sestrojení inteligentních mikroskopických strojů je zase o kousek blíž skutečnosti. Zásluhu na tom má tým vědců z Univerzity v Lipsku a Univerzity Karlovy. Ti stojí za vývojem nového systému, jenž v sobě kombinuje techniku strojového učení s přesnou kontrolou mikroskopických částic. Jejich studii ve středu zveřejnil prestižní časopis Science Robotics.

Přijímačky z matematiky pro SŠ nanečisto
24. března 2021

V sobotu 24. dubna 2021 si mohou všichni žáci posledních ročníků základních škol vyzkoušet nanečisto přijímačky na střední školy z matematiky. Simulace, kterou Matfyz připravuje, vyzkouší nejen znalosti, ale i konkrétní dovednosti nutné k úspěšnému přijetí na SŠ.

Pěkný číslo vstupuje na trh
15. března 2021

Po více jak dvouletém vývoji vstupuje na trh pod názvem Pěkný číslo unikátní české pivo inspirované číslem π. Idea originální receptury vznikla na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a byla vyladěna Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským v Praze. Výrobu zahájil na konci minulého roku benešovský Pivovar Ferdinand.

Siemens ocenil absolventy Matfyzu
12. března 2021

Doktorka Markéta Bocková a doktor Libor Šmejkal, absolventi Matematicko-fyzikální fakulty UK, včera převzali prestižní Ceny Wernera von Siemense. Oba uspěli v kategorii nejlepších disertací, dr. Bocková získala také ocenění za nejlepší vědeckou práci napsanou ženou.

Přihlašování do programu prg.ai Minor opět spuštěno
11. března 2021

Studenti MFF UK mají možnost přihlásit se do programu prg.ai Minor. Ten představuje unikátní spojení čtyř excelentních pražských fakult s cílem poskytnout hlubší vhled do oboru umělé inteligence.

Aktuální výzvy nízkodimenzionálního magnetismu
9. března 2021

Na 24. slavnostní Strouhalovské přednášce představila profesorka Jana Kalbáčová Vejpravová nové směry ve výzkumu 2D materiálů. Vzhledem k aktuální situaci proběhla přednáška online.