Aktuality

21. září 2020

11. ročník Česko-Slovenské studentské vědecké konference ve fyzice hostila v letošním roce FJFI ČVUT Praha. Akce proběhla pouze elektronicky s ohledem na současnou epidemiologickou situaci.

Inaugurace nového děkana
10. září 2020

Včera byl do funkce děkana Matematicko-fyzikální fakulty UK slavnostně jmenován doc. Mirko Rokyta. Vystřídal tak ve funkci dosavadního šéfa fakulty prof. Jana Kratochvíla.

Překladač z Matfyzu dohání v kvalitě běžné překladatele
8. září 2020

Prestižní vědecký časopis Nature Communications publikoval studii realizovanou na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, která představila anglicko-český překladač CUBBITT založený na neuronových sítích, jenž při překladu novinových zpráv dosahuje kvality srovnatelné s výstupem profesionálních překladatelů. V zaslepeném testu byly automatické překlady hodnotiteli označeny jako v průměru o něco méně plynulé, ale obsahově mírně přesnější než překlady lidské.

Nové vedení MFF UK se ujímá úřadu
7. září 2020

Od 6. 9. 2020 má Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy oficiálně nového děkana, kterým je doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc. Spolu s ním zahajuje činnost také nové kolegium.

Pražská letní škola diskrétní matematiky v době koronaviru
7. září 2020

Informatický ústav Univerzity Karlovy ve spolupráci s Matematickým ústavem AV ČR pořádaly poslední srpnový týden třetí ročník Prague Summer School on Discrete Mathematics. Na rozdíl od prvních dvou ročníků, konaných v letech 2016 a 2018, se více než šedesát účastníků z pěti kontinentů a oba přednášející účastnili pouze virtuálně pomocí platformy Zoom.

Překvapivá dynamika smykových trhlin
1. září 2020

Zemětřesení se může chovat jako bumerang a nebývalou rychlostí se vrátit na místo svého vzniku. Vyplývá to z mezinárodní studie, kterou začátkem srpna zveřejnil prestižní časopis Nature Geoscience.

Cena L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě putuje na Matfyz
26. srpna 2020

Doktorka Lucie Augustovičová z Katedry chemické fyziky a optiky MFF UK patří k trojici laureátek 14. ročníku soutěže L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě.

Zemřel profesor Pavel Goralčík
25. srpna 2020

Dne 18. srpna zemřel v Praze ve věku 80 let po dlouhé nemoci Pavel Goralčík, profesor na francouzské Université de Rouen v Normandii.

ICHEP 2020: Úspěch online
7. srpna 2020

Největší mezinárodní konference zaměřená na částicovou fyziku se letos poprvé uskutečnila pouze online. Virtuální prostor poskytl nové možnosti pro experimentování a jednu z nejprestižnějších vědeckých konferencí otevřel široké veřejnosti.

Praha podpoří výzkum chatbotů
23. července 2020

Rozvoj hlasových asistentů je cílem nového výzkumného projektu, na kterém se podílejí vědci z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK a experti z pražské technologické firmy Agnostix.

Praxe velkého třesku pro všechny
20. července 2020

Největší oborová konference částicové fyziky ICHEP 2020 proběhne letos pouze on-line. Díky tomu však bude mimořádný program pro veřejnost na pomezí fyziky, filozofie a umění přístupný úplně všem.

Libuše předpoví tepelný ostrov i vývoj smogové situace v hlavním městě
14. července 2020

Vědci z Matematicko-fyzikální fakulty UK představili nový meteorologický portál zaměřený na Prahu. Libuše nabídne obyvatelům metropole lokalizovanou předpověď počasí a kvality ovzduší v kilometrovém rozlišení.

Kvantové tunelování v komplexním čase
8. července 2020

Physical Review Letters publikoval článek autorů z ÚČJF MFF UK a ÚFP AV ČR, který se věnuje popisu kvantového tunelování v komplexním čase. Teoretická práce zakládá východisko pro pokročilé experimentování v oblasti attosekundové metrologie.

Prof. Krajíček převzal stříbrnou medaili UK
1. července 2020

Profesor Jan Krajíček z Katedry algebry MFF UK patří mezi dvanáct osobností, které minulý čtvrtek ocenil rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Stříbrná medaile mu byla udělena za významné dílo v oboru algebry a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Doc. Stulíková oceněna za rozvoj fakulty
29. června 2020

Pedagožka a odbornice na oblast materiálové fyziky doc. Ivana Stulíková převzala zlatou pamětní medaili za zásluhy o rozvoj fakulty. Ocenění jí v červnu udělil děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl.

MFF UK připomněla památku Milady Horákové
26. června 2020

Odkaz dr. Milady Horákové pro naši současnost nelze shrnout do několika málo vět, tím méně do jediného hesla. Děkan fakulty v tiché vzpomínce na tragické události před sedmdesáti lety položil květinu k pomníku obětem totalitních režimů v zahradě Ztracenka na pražském Karlově.