Aktuality

5. prosince 2023

Informatická sekce Matfyzu společně s Nadací RSJ na konci listopadu ocenily autory nejlepších diplomových prací z oblasti software.

Hubbleovo napětí by mohlo uvolnit nové vysvětlení
1. prosince 2023

Kolem hodnoty Hubbleovy-Lemaîtrovy konstanty, která má popisovat rychlost rozpínání vesmíru, panuje mezi kosmology takzvané „Hubbleovo napětí“ způsobené různými metodami měření a jejich rozdílnými výsledky. Studie publikovaná v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society nyní předkládá řešení těchto neshod s využitím alternativní gravitační teorie.

Informatika na Matfyzu oslavila třicetiny a šedesátiny zároveň
1. prosince 2023

Informatická sekce Matfyzu si připomněla 30. výročí svého založení a šedesát let od chvíle, kdy se informatika na fakultě začala učit.

Student Matfyzu ovládl soutěž IT SPY
29. listopadu 2023

Čerstvý absolvent Matfyzu Martin Spišák se stal absolutním vítězem mezinárodní soutěže diplomových prací z informatiky IT SPY. Za návrh algoritmu, který vylepšuje personalizované doporučování zboží na internetu, získal nejen hlavní cenu, ale zvítězil také ve dvou vedlejších kategoriích.

Materiálovou genetikou se bude zabývat projekt AMULET
29. listopadu 2023

Víceškálové materiály jsou sestaveny z různých druhů nanomateriálů, které mají samy o sobě neobvyklé vlastnosti. Jejich vzájemnou kombinací a integrací do hierarchií vyššího řádu lze získat inteligentní hmotu s unikátními funkcionalitami a překvapivým využitím v mnoha různých oborech. Na výzkum s tímto zaměřením získalo konsorcium osmi partnerů z akademické a výzkumné sféry vedené Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR finanční podporu z programu OP JAK Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Konkrétně se jednalo o výzvu Špičkový výzkum, která je zaměřená na podporu výzkumu s potenciálem excelentních výsledků uplatnitelných v praxi.

Docent Obdržálek získal IEC 1906 Award
27. listopadu 2023

Docent Jan Obdržálek z Ústavu teoretické fyziky MFF UK získal prestižní ocenění IEC 1906 Award za práci v rámci technické komise IEC/TC 25 Veličiny a jednotky.

Matfyz navštívili zájemci o studium
24. listopadu 2023

Matematicko-fyzikální fakulta se v úterý otevřela uchazečům o studium. Během dne otevřených dveří, který se uskutečnil v trojském IMPAKTU a přilehlých budovách, měli středoškoláci šanci získat bližší informace o nabízených oborech, podmínkách studia i o možnostech uplatnění.

Ministr školství ocenil studenta Matfyzu
23. listopadu 2023

V pondělí byly v Lichtenštejnském paláci předány Ceny MŠMT v oblasti vysokého školství, vědy a výzkumu. Mezi 21 laureátů patří také student fyziky na MFF UK Samuel Jankových.

Jednání o spolupráci s univerzitou v Dnipru
22. listopadu 2023

Dne 9. listopadu 2023 navštívili Matematicko-fyzikální fakultu zástupci ukrajinské Oles Honchar Dnipro National University v rámci jejich týdenní oficiální návštěvy Univerzity Karlovy. Delegaci v čele s rektorem prof. Sergiyem Okovytyym přivítal děkan doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., společně s proděkanem prof. RNDr. Zdeňkem Doležalem, Dr. Vedle vedení fakulty se schůzky zúčastnili i vybraní akademičtí pracovníci MFF UK.

Absolventi Matfyzu získali ceny Grantové agentury UK
20. listopadu 2023

Na slavnostním setkání ve Velké aule Karolina se 17. listopadu u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva udílely ceny Grantové agentury UK (GA UK). Mezi šestici oceněných patří Jiří Doležal a Zdeněk Kasner, absolventi doktorského studia na MFF UK.

Družicový projekt M-MATISSE s účastí KFPP MFF UK vybrán pro fázi A
9. listopadu 2023

Evropská kosmická agentura (ESA) vybrala tři finálové družicové projekty pro novou medium-class misi (M7): M-Matisse, Plasma Observatory a Theseus. Na základě podrobných studií v nadcházející tzv. fázi A bude jeden z těchto projektů zvolen a realizován, s očekávaným startem po roce 2035.

Matfyz se podílí na výzkumu kvantových materiálů
2. listopadu 2023

Mezinárodní vědecký tým, jehož součástí jsou i vědci z Matfyzu, se v novém projektu zaměří na výzkum materiálů s potenciálem využití v kvantových počítačích, senzorech, integrovaných obvodech nebo energeticky úsporných elektronických zařízeních.

Britská akademie ocenila prof. Evu Hajičovou
30. října 2023

Akademie Spojeného království pro humanitní a společenské vědy udělila profesorce Evě Hajičové medaili za celoživotní přínos v oblasti studia lingvistiky.

Matfyz vydává první českou knihu o komunikaci vědy. Radí, jak vyprávět složité věci
26. října 2023

První kniha svého druhu. MatfyzPress, nakladatelství Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, přináší na trh ojedinělou knižní příručku Science Communication: Úvod do komunikace vědy. V patnácti kapitolách – a navíc s předmluvou moderátora Daniela Stacha – pojednává o tom, proč je důležité komunikovat výstupy vědy k široké veřejnosti, a jak to dělat co možná nejlépe.

Čestné uznání za vyhledávání ve videu
20. října 2023

Jakub Lokoč z Katedry softwarového inženýrství MFF UK se zabývá vylepšováním algoritmů pro vyhledávání ve videu. Za svůj projekt letos získal čestné uznání předsedy Grantové agentury České republiky.

Česká hlavička UNIVERSUM pro studentku z Nymburka
19. října 2023

V pondělí byly v Brně uděleny ceny České hlavičky za nejlepší vědecké práce středoškoláků. Ceny se udělují od roku 2007 a jsou nejprestižnějším oceněním pro talentovanou mládež. Laureáty vybrala na základě nominací odborná porota složená z předních českých vědců.

Nadace Neuron ocenila badatele z Matfyzu
16. října 2023

Fyzik Martin Kozák a matematička Lenka Slavíková získali Cenu Neuron pro nadějné vědce a vědkyně.