Aktuality

12. září 2019

Předzvěstí příchodu nového akademického roku bývá vždy přípravné soustředění na Albeři. Ani letošní září nebylo výjimkou.

Francouzské velvyslanectví ocenilo absolventa Matfyzu
19. srpna 2019

Dr. Stanislav Valenta z Ústavu částicové a jaderné fyziky MFF UK byl oceněn v soutěži výzkumných prací pořádané Francouzským velvyslanectvím v ČR.

Software z Matfyzu příkladem úspěšného transferu
26. července 2019

Dceřiná společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovations Prague uzavřela licenční smlouvu s českou společností Geneea Analytics. Ta bude na základě této smlouvy nabízet a prodávat software, modely a data, které vznikly na MFF UK.

The Big Bang Stage na Colours of Ostrava
25. července 2019

Dolní Vítkovice v polovině července opět ovládl multižánrový hudební festival Colours of Ostrava. Letos poprvé jeho program obohatila The Big Bang Stage zasvěcená tématům částicové a jaderné fyziky.

Cena Josepha Fouriera
17. července 2019

V Praze byly na konci června předány Ceny Josepha Fouriera za nejlepší výzkumné práce z oblasti počítačových věd.

Springer publikoval závěrečnou práci studenta Matfyzu
16. července 2019

Renomované vydavatelství Springer ocenilo absolventa Matfyzu dr. Petera Kúše. Jeho disertace byla zařazena do série „Springer Theses – Recognizing Outstanding Ph.D. Research“.

Cena Crytur za materiálový výzkum
9. července 2019

Absolvent Matfyzu Jindřich Pipek získal třetí místo v soutěži diplomových prací z oblasti materiálových věd.

Zemřel profesor Kratochvíl, DrSc.
8. července 2019

MFF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 3. července 2019 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 85 let prof. RNDr. Jan Kratochvíl, DrSc.

Proměnlivá ionosféra Jupiteru
3. července 2019

Pracovníci KFPP MFF UK na základě analýzy měření sondy Juno zjistili, že se v ionosféře Jupiteru pravděpodobně vyskytují díry – oblasti s překvapivě velmi nízkou hustotou plazmatu. Spoluautorský článek vyšel v Nature Communications.

Studenti učitelství představili své závěrečné práce
2. července 2019

Ve čtvrtek 20. června se na Matfyzu uskutečnila celostátní soutěžní přehlídka bakalářských a diplomových prací zaměřených na didaktiku fyziky. V pražské Troji se sešli studenti učitelství fyziky z Brna, Olomouce a Prahy.

Doktorand Matfyzu oceněn na prestižní konferenci
28. června 2019

Jiří Kratochvíl z Katedry makromolekulární fyziky získal druhé místo v soutěži nejlepších prezentací na prestižní konferenci ISPC.

Cena za propagaci robotiky
26. června 2019

Matfyz se již podruhé úspěšně představil na festivalu kreativity a kutilství Maker Faire Prague. Zástupci fakulty a spolupracujících subjektů na něm byli oceněni za dlouhodobou propagaci robotiky.

Zemřel docent Jan Nedbal
21. června 2019

MFF UK s hlubokým zármutkem oznamuje, že dne 17. června 2019 zemřel náhle ve věku nedožitých 80 let doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.

Oxidační atmosféra prodlouží život katalyzátorů
17. června 2019

Na obálce předního chemického časopisu Journal of Materials Chemistry A byla vyzdvižena práce vědců z Katedry fyziky povrchů a plazmatu MFF UK, která na atomární úrovni identifikuje mechanizmy přispívající k dlouhodobé stabilitě a vysoké aktivitě průmyslově využívaných katalyzátorů.

ČR požádala o členství v konsorciu DARIAH ERIC
14. června 2019

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy oficiálně požádalo o vstup ČR do konsorcia evropské výzkumné infrastruktury DARIAH ERIC (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities). Českým národním koordinátorem výzkumných aktivit rozvíjených v rámci DARIAH ERIC se stane velká výzkumná infrastruktura LINDAT/CLARIAH-CZ, jejíž hostitelskou institucí je Univerzita Karlova.

Mezinárodní časopis ocenil studenta Matfyzu
13. června 2019

Časopis Discrete Mathematics nizozemského vydavatelství Elsevier ocenil posluchače Matfyzu Matěje Konečného za nejlepší studentskou publikaci z oblasti diskrétní matematiky.

Děkan ocenil nejlepší knižní publikace roku 2018
11. června 2019

Cenu děkana MFF UK za nejlepší knižní publikace loňského roku získaly dva tituly. Za monografii „The World of Tokens, Tags and Trees“ byl oceněn dr. Daniel Zeman. Cenu za odbornou publikaci MatfyzPressu získala kniha „Statistické úlohy, historky a paradoxy“ profesora Jiřího Anděla.