Předpisy

U vnitřních předpisů, které byly od svého vydání novelizovány, jsou k dispozici tzv. úplná znění usnadňující jejich praktickou aplikaci. Kromě toho jsou zde dostupná i původní znění a schválené změny. V případě pochybností jsou rozhodující originály uložené na děkanátu fakulty.