736. Oddělení podpory grantů a projektů

V rámci agendy zajišťuje administrativní, koordinační, konzultačně poradní, informační, evidenční a archivační činnost na MFF UK zejména v rámci agend vnitřních grantových systémů a institucionálního financování na UK (zejména GA UK, SVV, UNCE, PROGRES/COOPERATIO, PRIMUS, 4EU+, START), rezortních i mimorezortních programů pro vědu a výzkum (zejména GA ČR, TA ČR, MŠMT, MPO, MV, MZ, MK), mezinárodních programů a mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu, včetně programů Evropské unie v této oblasti (H2020, Horizont Evropa apod.), Operačních programů (zejména OP VVV, OP PPR apod.).

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 951551680
E-mail: ogap@mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
2. patro:
M 290, M 291, M 292