110. Katedra makromolekulární fyziky

Na Katedře makromolekulární fyziky probíhá výzkum v oborech fyziky makromolekulárních látek, fyziky nanomateriálůteoretické fyziky. Obor fyziky makromolekulárních látek je zaměřen na výzkum polymerních sítí, hydrogelů, vodivých polymerů, supramolekulárních komplexů, organických polovodičů a plazmových polymerů. V oboru fyziky nanomateriálů se věnujeme studiu pokročilých jedno a vícesložkových organických, anorganických a hybridních nanočástic, nanokompozitů, nanostruktur a nanokapalin se zaměřením na vývoj unikátních plazmatických metod, umožňujících "zelenou" syntézu nanomateriálů bez chemických odpadů, reziduí a linkerů. V oboru teoretické fyziky se zabýváme molekulárními motory, nerovnovážnou termodynamikou malých systémů, difúzí interagujících částic a fluktuací tepla a práce ve stochastické termodynamice.

Naše přístrojové vybavení zahrnuje širokou škálu aparatur jak pro pokročilý výzkum studovaných materiálů na submolekulární, molekulární a nadmolekulární úrovni, tak i pro jejich přípravu s potenciálním uplatněním v oblastech cíleného dodávání léků, antibakteriálních a antivirových povrchů, obvazových materiálů pro regenerační hojení ran, plazmonických nanomateriálů, mezoporézních vrstev pro optoelektronickou transformaci energie a fotokatalýzu. Disponujeme i širokou vědomostní bází v oblasti pravděpodobnostního modelování ve fyzice.

KMF se podílí na výuce v rámci bakalářského studijního programu „Obecná fyzika", zodpovídá za studijní plány "Fyzika makromolekulárních látek" a "Fyzika reálných povrchů" ve směru magisterského oboru "Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů" a podílí se na zajišťování studijního programu doktorandského studia "Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika".

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8
Telefon: 95155 2362
Fax: 95155 2350
E-mail: kmf@kmf.troja.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Katedrový objekt Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
4. patro:
A 420, A 421, A 423, A 424, A 425, A 426, A 427, A 430, A 431, A 432, A 433, A 434, A 435, A 436, A 437, A 441, A 442, A 443, A 444
5. patro:
A 520, A 522, A 523, A 524, A 525, A 526, A 530, A 531, A 532, A 533, A 534, A 535, A 536, A 541, A 542, A 543, A 544, A 545
Těžké laboratoře Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
1. patro:
L 142, L 143