110. Katedra makromolekulární fyziky

Výzkumná činnost na KMF se soustřeďuje na studium homogenních a heterogenních makromolekulárních systémů na submolekulární, molekulární a nadmolekulární úrovni. Zvláštní pozornost je věnována polymerním sítím, gelům, polyelektrolytům a kapalně-krystalickým látkám; tyto systémy jsou studovány mechanickou a  dielektrickou relaxační spektroskopií a jinými fyzikálními metodami. Elektronové stavy polymerů a organických polovodičů a jejich fotofyzikální vlastnosti (fotogenerace náboje, elektroluminiscence a pod.) jsou zkoumány optickými metodami. Studována je rovněž plasmová polymerace a vlastnosti polymerních vrstev připravených touto metodou. KMF zodpovídá za studijní plány "Fyzika makromolekulárních látek" a "Fyzika reálných povrchů" ve směru magisterského oboru "Fyzika kondenzovaných soustav a materiálů" a podílí se na zajišťování studijního programu doktorandského studia "Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika".

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8
Telefon: 95155 2362
Fax: 95155 2350
E-mail: kmf@kmf.troja.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Katedrový objekt Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
4. patro:
A 420, A 421, A 423, A 424, A 425, A 426, A 427, A 430, A 431, A 432, A 433, A 434, A 435, A 436, A 437, A 441, A 442, A 443, A 444
5. patro:
A 520, A 522, A 523, A 524, A 525, A 526, A 530, A 531, A 532, A 533, A 534, A 535, A 536, A 541, A 542, A 543, A 544, A 545
Těžké laboratoře Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
1. patro:
L 142, L 143