737. Referát vnitřního auditu a kancelář ombudsmana

Referát vnitřního auditu jako součást vnitřního kontrolního systému MFF UK provádí organizačně oddělené a funkčně nezávislé přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti řídicí kontroly, včetně prověřování souladu vybraných finančních a majetkových operací s platnými právními předpisy.

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2

Personální obsazení

Ostatní pracovníci

Místnosti

Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
2. patro:
M 206