117. Počítačová síť Troja

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8
Telefon: 951552541
E-mail: netadm@troja.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Vývojové dílny Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
1. suterén:
V -160, V -161, V -162, V -163