1. Akademický senát

Složení zaměstnanecké komory je platné od 27. 12. 2023, studentské komory od 15. 12. 2023, složení předsednictva je platné od 14. 12. 2023.

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
E-mail: as@mff.cuni.cz