1. Akademický senát

Složení zaměstnanecké komory je platné od 23. února 2022, studentské komory od 8. 6. 2022, složení předsednictva je platné od 8. 6. 2022.

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
E-mail: as@mff.cuni.cz