1. Akademický senát

Složení zaměstnanecké komory je platné od 16. října 2021, studentské komory od 1. 6. 2021, složení předsednictva je platné od 15. 6. 2021.

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
E-mail: as@mff.cuni.cz
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208