1. Akademický senát

Složení zaměstnanecké komory je platné od 15. 2. 2017, studentské komory od 1. 10. 2018, složení předsednictva je platné od 1. 10. 2019.

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
E-mail: as@mff.cuni.cz