1. Akademický senát

Složení zaměstnanecké komory je platné od 1. 2. 2020, studentské komory od 12. 11. 2019, složení předsednictva je platné od 12. 2. 2020.

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
E-mail: as@mff.cuni.cz