1. Akademický senát

Složení zaměstnanecké komory je platné od 15. ledna 2021, studentské komory od 1. 6. 2021, složení předsednictva je platné od 15. 6. 2021.

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
E-mail: as@mff.cuni.cz