106. Katedra fyziky materiálů

Katedra fyziky materiálů se podílí na výuce v rámci bakalářského studijního programu Fyzika a Obecná fyzika a navazujícího magisterského studia oboru Fyzika kondenzovaných látek a fyzika materiálů, a na doktorských studijních oborech F3 Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum a F14 Fyzika nanostruktur.

Vědecká činnost katedry je zaměřena na studium struktury, mechanických a tepelných vlastností kovů, slitin, intermetalických sloučenin, kompozitních a ultrajemnozrnných materiálů. Důraz je kladen na komplexní výzkum fyzikálních aspektů plastické deformace a fázových transformací v kovových materiálech.

Ke Karlovu 2026/5, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1358, 95155 1359, 22492 3450
Fax: 95155 1490
E-mail: kfm@karlov.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
přízemí:
F 019, F 020, F 025, F 026, F 027, F 028, F 029, F 031, F 034, F 035, F 036, F 037, F 038, F 039, F 040, F 041
1. patro:
F 116, F 120, F 121, F 122, F 123, F 124, F 125, F 126, F 130, F 131, F 137, F 138, F 139, F 140, F 141, F 142, F 143, F 144, F 155
1. suterén:
F -141, F -142, F -143, F -144