206. Středisko informatické sítě a laboratoří

Malostranské nám. 2/25, 118 00 Praha 1
Telefon: 95155 4209
E-mail: sisal@mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1
přízemí:
S 004, S 006, S 052, S 054, S 055, S 056, S 057, S 058, S 062, S 063, S 064, S 065
4. patro:
S 400, S 402, S 403, S 410, S 412
5. patro:
S 512