206. Středisko informatické sítě a laboratoří

Malostranské nám. 2/25, 118 00 Praha 1
Telefon: 95155 4209
E-mail: sisal@mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

IMPAKT, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
přízemí:
N 005, N 029
1. patro:
N 105, N 136
1. suterén:
N -116
2. patro:
N 205
Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1
přízemí:
S 004, S 006, S 019, S 054, S 055, S 056, S 057, S 058, S 062
1. suterén:
S -162
4. patro:
S 400, S 402, S 403, S 410, S 412
5. patro:
S 512