Doktorské studium

Vědecká výchova má na Matematicko-fyzikální fakultě dlouhou tradici, která je dána tím, že na fakultě vždy působili vynikající vědci a učitelé. Jejich výuka, výzkumná a publikační činnost, kterou provádějí společně s doktorandy, je neocenitelným příspěvkem k výchově mladých vědeckých pracovníků. V doktorském studiu fakulta spolupracuje s mnoha vědeckými ústavy, převážně z Akademie věd České republiky. Výkonnost fakulty lze dokumentovat na tom, že v pěti hlavních budovách fakulty se produkuje asi 6 % vědeckých výsledků celé České republiky a že fakulta bývá v hodnocení těchto výsledků řazena na první místo v ČR. Doktorandi se na fakultě aktivně podílejí na řešení výzkumných grantů a prezentují své výsledky na národních i mezinárodních konferencích. V rámci svého studia doktorandi vyjíždějí na studijní pobyty na přední pracoviště v zahraničí. Předpokladem úspěšného obhájení doktorské disertační práce je několik publikací v odborných časopisech.