Aktuální informace

  • Od 2.1.2023 zastává pozici koordinátorky poradenských služeb a kontaktní osoby pro studenty se speciálními potřebami Mgr. Veronika Jonáková.
  • Fakultní koordinátorka poradenských služeb poskytuje psychologické, terapeutické a poradenské služby studentům MFF UK.
  • Koordinátorku poradenských služeb můžete kontaktovat i v případě, že jste se stali obětí nevhodného chování ze strany učitelů, kolegů nebo studentů naší fakulty a chtěli byste se poradit, jak takovou situaci řešit. V případě sexuálního a genderově podmíněného obtěžování či násilí můžete najít další informace a možnosti řešení i na stránkách Univerzity Karlovy.
  • Kariérní poradenství je ve správě Oddělení firemní spolupráce.

Rozcestník webu poradenských služeb