Aktuální informace

  • Fakultní koordinátorka poradenských služeb Liana Bala poskytuje psychologické, terapeutické a poradenské služby studentům MFF UK.
  • Koordinátorku poradenských služeb paní Bala můžete kontaktovat i v případě, že jste se stali obětí nevhodného chování ze strany učitelů, kolegů nebo studentů naší fakulty a chtěli byste se poradit, jak takovou situaci řešit.
  • Agendu studentů se speciálními potřebami nadále vyřizuje Lukáš Krump a jeho asistentka Kateřina Šauflová.
  • Od 1. 7. 2022 dojde k definitivní reorganizaci péče o studenty.
  • Kariérní poradenství je a zůstane ve správě Oddělení firemní spolupráce.

Rozcestník webu poradenských služeb