Aktuální informace

  • Fakultní koordinátorka poradenských služeb Liana Bala poskytuje psychologické, terapeutické a poradenské služby studentům MFF UK.
  • Koordinátorku poradenských služeb paní Bala můžete kontaktovat i v případě, že jste se stali obětí nevhodného chování ze strany učitelů, kolegů nebo studentů naší fakulty a chtěli byste se poradit, jak takovou situaci řešit. V případě sexuálního a genderově podmíněného obtěžování či násilí můžete najít další informace a možnosti řešení i na stránkách University Karlovy.
  • K 1. 7. 2022 byla Liana Bala jmenována kontaktní osobou pro studenty se speciálními potřebami a přebírá koordinaci této agendy. Na péči o studenty se speciálními potřebami se nadále spolupodílí i doc. Lukáš Krump.
  • Kariérní poradenství je ve správě Oddělení firemní spolupráce.

Rozcestník webu poradenských služeb