302. Katedra didaktiky matematiky

Katedra didaktiky matematiky je na MFF UK garantujícím pracovištěm studia učitelství matematiky a deskriptivní geometrie pro střední školy a studia učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy. Zajišťuje veškerou výuku deskriptivní geometrie a didaktických disciplin spjatých s matematikou, podílí se na výuce matematiky pro studenty učitelství MFF, PřF a FTVS UK. Velká pozornost je na katedře didaktiky matematiky věnována návaznému doktorskému studiu v oboru M8 -- Obecné otázky matematiky a informatiky a rigorosnímu řízení ve stejně nazvaném oboru. Členové katedry odborně pracují v matematice, didaktice matematiky, dějinách matematiky a matematického vzdělávání. Podílejí se na tvorbě vysokoškolských učebnic a skript, učebnic matematiky pro gymnázia a ostatní typy středních škol i pro druhý stupeň základních škol, na tvorbě sbírek úloh a dalších učebních pomůcek včetně internetových. Katedra pravidelně pořádá odborné a vzdělávací akce pro studenty, doktorandy i učitele z praxe, aktivně pedagogicky působí v celoživotním vzdělávání a na univerzitě třetího věku. Informace o všech svých aktivitách pravidelně zveřejňuje na svých webových stránkách http://kdm.karlin.mff.cuni.cz.

Sokolovská 49/83, 186 75 Praha 8
Telefon: 9 5155 3226
Fax: 2 2232 3386
E-mail: kdm@mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8
4. patro:
K 424, K 425, K 426, K 427, K 428, K 429, K 430, K 432, K 452, K 453, K 454, K 455, K 456