203. Katedra distribuovaných a spolehlivých systémů

Malostranské nám. 2/25, 118 00 Praha 1
Telefon: 951554245
E-mail: info@d3s.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

IMPAKT, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
2. patro:
N 234
Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1
1. suterén:
S -159
2. patro:
S 204, S 205, S 212
3. patro:
S 309