511. Knihovna fakulty

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1256
E-mail: knihovna@matfyz.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8
1. patro:
K 185, K 186, K 187, K 189, K 190, K 191
Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
1. patro:
M 146, M 147, M 148, M 149, M 150, M 151, M 152, M 153, M 157
IMPAKT, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
1. suterén:
N -125, N -127, N -128, N -129, N -130, N -132
Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1
1. patro:
S 152, S 155, S 158
1. suterén:
S -154, S -155
Objekt poslucháren Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
1. suterén:
T -115
Vývojové dílny Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
1. patro:
V 180, V 183