511. Knihovna fakulty

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1256, 95155 1253
E-mail: knihovna@knihovna.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Vedoucí knihovny
Zástupce vedoucího
Koordinátor evidence identifikátorů tvůrčí činnosti
Koordinátor evidence výsledků tvůrčí činnosti
Zástupce koordinátora evidence výsledků tvůrčí činnosti
Tajemnice knihovny
Zástupce koordinátora evidence identifikátorů tvůrčí činnosti
Fakultní koordinátor pro ORCID
Asistent pro ORCID (fyzikální oddělení knihovny MFF UK)
Asistent pro ORCID (matematické oddělení knihovny MFF UK)
Asistent pro ORCID (informatické oddělení knihovny MFF UK)

Místnosti

Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8
1. patro:
K 185, K 186, K 187, K 189, K 190, K 191
Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
1. patro:
M 146, M 147, M 148, M 149, M 150, M 151, M 152, M 153, M 154
Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1
1. patro:
S 152, S 155, S 158
1. suterén:
S -154, S -155
Objekt poslucháren Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
přízemí:
T 031, T 033, T 034, T 035, T 036, T 037, T 038
1. suterén:
T -115
Vývojové dílny Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
1. patro:
V 180, V 183