305. Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky

Sokolovská 49/83, 186 75 Praha 8
Telefon: 95155 3287
E-mail: kpms@mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8
1. patro:
K 124, K 125, K 126, K 127, K 128, K 129, K 130, K 131, K 132, K 134, K 135, K 138, K 140, K 151, K 152, K 153, K 154, K 155, K 156, K 157, K 158
2. patro:
K 233, K 234, K 235, K 236
4. patro:
K 406, K 408