731. Správa budov

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8
Telefon: 95155 2116
E-mail: sb@mff.cuni.cz

Personální obsazení

Vedoucí správy budov
Zástupce vedoucího správy budov
Příprava a realizace zakázek
Stavební technik