731. Správa budov

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8
Telefon: 95155 2116
E-mail: sb@dekanat.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Vedoucí správy budov
Zástupce vedoucího správy budov
Příprava a realizace zakázek
Stavební technik
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208