101. Astronomický ústav UK

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8
Telefon: 95155 2572
Fax: 95155 2577
E-mail: mfau@mbox.troja.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Vývojové dílny Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
přízemí:
V 046, V 048
1. patro:
V 106, V 120, V 125, V 126, V 132, V 135, V 136, V 140, V 141, V 142, V 143, V 144, V 145, V 146, V 147
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208