Studijní tiskopisy a formuláře

 

Společné

Žádost (oboustranně na jeden list)  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 9. 2018
Prohlášení  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 9. 2018
Prohlášení o zanechání studia  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 9. 2018
Vzdání se práva podat odvolání  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 9. 2016
 

Bakalářské a navazující magisterské studium

Posudek bakalářské a diplomové práce (fyzika)  [ PDF | RTF | DOC | TEX ]   20. 6. 2018
Posudek bakalářské práce (matematika)  [ DOC | ODT | TEX ]   24. 4. 2013
Posudek bakalářské (informatika) - pro ruční vyplnění  [ PDF | ODT ]   26. 7. 2017
Posudek bakalářské (informatika) - pro elektronické vyplnění  [ DOC | DOCX | TEX ]   3. 1. 2019
Posudek diplomové práce - informatika  [ DOC | TEX ]   19. 1. 2017
Potvrzení o studiu - pro elektronické vyplnění  [ PDF ]   1. 8. 2016
Zadání bakalářské práce odstraněno 21. 10. 2005
Zadání diplomové práce
  Formuláře Zadání nahrazeny aplikací Práce ve Studijním informačním systému.
odstraněno 21. 10. 2005
Písemný záznam a školící texty o požární ochraně a bezpečnosti práce pro studenty MFF UK  [ PDF ]   24. 7. 2017
A written record and training texts on fire protection and safety for students of the Faculty of Mathematics and Physics  [ PDF ]   23. 8. 2017
Záznam o průběhu obhajoby bakalářské práce  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Záznam o průběhu obhajoby diplomové práce  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
 

Doktorské studium a rigorózní řízení

Application for admission to doctoral studies  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Statement regarding application in PhD programme  [ PDF | RTF | DOC ]   23. 1. 2014
Vyjádření k přihlášce uchazeče do doktorského studia  [ PDF | RTF | DOC ]   23. 1. 2014
Nabídka služeb (státní rigorózní zkouška)  [ PDF | RTF | DOC ]   10. 2. 2000
Odborné hodnocení uchazeče o DS  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Potvrzení o studiu - pro elektronické vyplnění  [ PDF ]   1. 8. 2016
Přihláška k rigorózní zkoušce  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Zápis o státní rigorózní zkoušce  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Zápis o státní rigorózní zkoušce - uznání diplomové nebo disertační práce  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Zkušební zpráva doktorského studia (ak. rok 2003/2004)
  nahrazen Hodnocením studenta doktorského studia.
odstraněno 4. 10. 2004
Žádost o přijetí do doktorského studia  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Záznam o průběhu obhajoby rigorózní práce  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Záznam o průběhu obhajoby rigorózní práce - uznání diplomové nebo disertační práce  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Žádost o prominutí odborné přijímací zkoušky, doktorské studium  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 1. 2019
Žádost o prominutí jazykové přijímací zkoušky, doktorské studium  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 1. 2019
 

Zahraniční studium

Přihláška do konkurzu na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+  [ PDF | RTF | DOC ]   5. 3. 2019
Formulář dohody pro nový program ERASMUS+ (od ak. r. 2014/2015)  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 7. 2016
 

Celoživotní vzdělávání

Potvrzení o studiu - pro elektronické vyplnění  [ PDF ]   1. 8. 2016
Přihláška k mimořádnému studiu  [ PDF | RTF | DOC ]   14. 2. 2017
Přihláška na Univerzitu 3. věku  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 7. 2016
Přihláška na kurzy (Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu fyzika/matematika/informatika a jiné kurzy)  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Přihláška ke zkoušce English for Mathematicians, UNIcert® III  [ PDF | RTF | DOC ]   21. 6. 2018
Písemný záznam a školící texty o požární ochraně a bezpečnosti práce pro účastníky CŽV  [ PDF ]   24. 7. 2017
A written record and training texts on fire protection and safety for students of the Faculty of Mathematics and Physics  [ PDF ]   23. 8. 2017
Zápis o komisionální zkoušce všeobecně vzdělávacího předmětu Fyzika  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Zápis o komisionální zkoušce všeobecně vzdělávacího předmětu Matematika  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Zápis o komisionální zkoušce všeobecně vzdělávacího předmětu Informatika  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
 

Formuláře pro vnitrofakultní potřebu (formuláře a tiskopisy jsou umístěny na zvláštní stránce)

 

Technická poznámka: Většina formulářů je pro pohodlí uživatelů k dispozici v několika formátech. Formát PDF je nejuniverzálnější, k jeho prohlížení a tisku potřebujete program Adobe Acrobat Reader, dokumenty v tomto formátu nelze jednoduše upravovat. Formát RTF je často možné naimportovat do rozličných textových procesorů a v nich ho dále upravit. Formát DOC je určen pouze pro MS Word. Datum u formuláře označuje jeho poslední aktualizaci.