Studijní tiskopisy a formuláře

 

Společné

Žádost (oboustranně na jeden list)  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 9. 2018
Prohlášení  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 9. 2018
Prohlášení o zanechání studia  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 9. 2018
Vzdání se práva podat odvolání  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 9. 2016
 

Bakalářské a navazující magisterské studium

Posudek bakalářské a diplomové práce (fyzika)  [ PDF | RTF | DOC | TEX ]   30. 7. 2019
Posudek bakalářské práce (matematika)  [ DOC | ODT | TEX ]   24. 4. 2013
Posudek bakalářské práce (informatika) - pro elektronické vyplnění  [ DOCX | TEX ]   26. 5. 2022
Posudek diplomové práce - informatika  [ DOC | TEX ]   19. 1. 2017
Posudek diplomové práce - informatika, anglicky  [ TEX ]   18. 1. 2022
Potvrzení o studiu
  Potvrzení o studiu lze stáhnout/vytisknout ze Studijního informačního systému, případně bude vytištěno na studijním oddělení.
odstraněno 12. 6. 2020
Zadání bakalářské práce odstraněno 21. 10. 2005
Zadání diplomové práce
  Formuláře Zadání nahrazeny aplikací Práce ve Studijním informačním systému.
odstraněno 21. 10. 2005
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO) – Školení pro uchazeče o studium a účastníky CŽV  [ Příloha č. 1 Opatření děkana č. 14/2022 ]  
A written record and training texts on fire protection and safety for students of the Faculty of Mathematics and Physics  [ PDF ]   23. 8. 2017
 

Doktorské studium a rigorózní řízení

Application for admission to doctoral studies  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Statement regarding application in PhD programme  [ PDF | RTF | DOC ]   23. 1. 2014
Vyjádření k přihlášce uchazeče do doktorského studia  [ PDF | RTF | DOC ]   23. 1. 2014
Nabídka služeb (státní rigorózní zkouška)  [ PDF | RTF | DOC ]   10. 2. 2000
Odborné hodnocení uchazeče o DS  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Potvrzení o studiu - pro elektronické vyplnění  [ PDF ]   1. 8. 2016
Přihláška k rigorózní zkoušce  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Zápis o státní rigorózní zkoušce  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Zápis o státní rigorózní zkoušce - uznání diplomové nebo disertační práce  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Zkušební zpráva doktorského studia (ak. rok 2003/2004)
  nahrazen Hodnocením studenta doktorského studia.
odstraněno 4. 10. 2004
Žádost o přijetí do doktorského studia  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Záznam o průběhu obhajoby rigorózní práce  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Záznam o průběhu obhajoby rigorózní práce - uznání diplomové nebo disertační práce  [ PDF | RTF | DOC ]   25. 7. 2016
Žádost o prominutí odborné přijímací zkoušky, doktorské studium  [ PDF | RTF ]   11. 3. 2022
Žádost o prominutí jazykové přijímací zkoušky, doktorské studium  [ PDF | RTF ]   11. 3. 2022
Application for a subject entrance examination waiver in the Admission Process for the PhD Programme  [ PDF | RTF ]   11. 3. 2022
Application for a language examination waiver in the Admission Process for the PhD Programme  [ PDF | RTF ]   11. 3. 2022
 

Zahraniční studium

Přihláška do konkurzu na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+  [ PDF | RTF | DOCX ]   14. 3. 2022
Formulář dohody pro nový program ERASMUS+ (od ak. r. 2014/2015)  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 7. 2016
 

Celoživotní vzdělávání

Potvrzení o studiu - pro elektronické vyplnění  [ PDF ]   1. 8. 2016
Přihláška k mimořádnému studiu  [ PDF | RTF | DOC ]   14. 2. 2017
Přihláška na Univerzitu 3. věku  [ PDF | RTF | DOC ]   22. 7. 2016
Přihláška na kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu Fyzika/Matematika/Informatika  [ PDF | RTF | DOC ]   29. 1. 2020
Přihláška na kurz Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele  [ PDF | RTF | DOC ]   24. 6. 2021
Přihláška na kurz Veletrh nápadů učitelů fyziky 25  [ PDF | RTF | DOC ]   15. 4. 2020
Přihláška ke zkoušce English for Mathematicians, UNIcert® III  [ PDF | RTF | DOC ]   10. 11. 2020
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) a požární ochrana (PO) – Školení pro uchazeče o studium a účastníky CŽV  [ Příloha č. 1 Opatření děkana č. 14/2022 ]  
A written record and training texts on fire protection and safety for students of the Faculty of Mathematics and Physics  [ PDF ]   23. 8. 2017
 

Formuláře pro vnitrofakultní potřebu (formuláře a tiskopisy jsou umístěny na zvláštní stránce)

 

Technická poznámka: Většina formulářů je pro pohodlí uživatelů k dispozici v několika formátech. Formát PDF je nejuniverzálnější, k jeho prohlížení a tisku potřebujete program Adobe Acrobat Reader, dokumenty v tomto formátu nelze jednoduše upravovat. Formát RTF je často možné naimportovat do rozličných textových procesorů a v nich ho dále upravit. Formát DOC je určen pouze pro MS Word. Datum u formuláře označuje jeho poslední aktualizaci.