Zahraniční studium

Program Erasmus+

Nejrozšířenějším programem studentských mobilit je program Erasmus+. Poskytuje studentům možnost účastnit se studijních pobytů na partnerských univerzitách nebo praktických stáží na univerzitních i neuniverzitních pracovištích. Základní informace k programu Erasmus+ lze nalézt na univerzitní stránce.

Aktuální informace

V rámci podzimního kola konkurzů je možnost se přihlásit na studijní pobyty na letní semestr 2019/2020. Konkurzy budou probíhat průběžne dle nominačních termínů partnerských univerzit, přihlášku je třeba doručit fakultnímu koordinátorovi O. Pangrácovi nejpozději do 15. 10. 2019. Podrobnější informace k aktuálním konkurzům naleznete zde.

Studijní pobyty

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit každý student bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, který bude po celou dobu studijního pobytu řádně zapsán ke studiu na MFF UK. Studijní pobyt může být absolvován na univerzitě, s kterou má fakulta uzavřenou dohodu v rámci programu Erasmus+, v kterékoli zemi kromě České republiky a země trvalého pobytu studenta. Délka pobytu může být 3–12 měsíců, student může vycestovat na studijní pobyt nebo praktickou stáž opakovaně, přičemž v každé etapě studia (Bc., Mgr., Ph.D.) má k dispozici celkem 12 měsíců a aktivity může kombinovat.

Další informace a administrativní postup lze nalézt na univerzitní stránce.

Praktické stáže

Praktické stáže jsou další možnou studentskou aktivitou v rámci projektu Erasmus+. Prioritou Univerzity Karlovy je zprostředkovávat praktické stáže studentům na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy, fakultní nemocnice, případně jiná pracoviště napojená na zahraniční školu. Nicméně využití stáží pro teoretické obory může být problematické a tudíž se jedné o poměrně málo častou formu výjezdu v rámci MFF UK.

Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku bakalářského studia a mohou trvat 2 – 12 měsíců (za min. délku 2 měsíců se považuje 60 dní). Další informace o praktických stážích lze nalézt na univerzitní stránce.

Mobilita pedagogů

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit také mobilitu pedagogů. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných inter-institucionálních dohod o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí a příjezdy odborníků z partnerských škol na fakulty UK. Bližší informace o mobilitě pedagogů a administrativní postupu najdete na stránkách univerzity.

Zahraniční studenti v Praze (foto: Loreta Abidin)

Konzultace, informace
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Fakultní koordinátor

Konzultace během ak. roku
Konzultace po e-mailové domluvě v kanceláři č. 125 na Malé Straně.

Aktuální informace, změny

  • Vyhlášeny podzimní konkurzy pro studijní pobyty v letním semestru 2019/2020

Administrativa:
Mgr. Dagmar Zádrapová

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 11.00  – 
Úterý 9.00 – 11.00 13.30 – 14.30
Středa  –   – 
Čtvrtek 9.00 – 10.00 13.30 – 15.00
Pátek 9.00 – 11.00  – 

Další nabídky studia a stáží v zahraničí

Poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v akad. roce 2020-2021 - Lucembursko (Université du Luxembourg), USA (North Carolina State University, State University of New York, New Paltz, University of New Orleans, Universit of Oregon), Kanada (McGill University, Concordia University, Univesité de Montréal)

Podání přihlášky

11. 11. 2019

15. 11. 2019

Požadované dokumenty v AJ: životopis, mobivační dopis, studijní plán, doporučující dopis z katedry, výpis studijních výsledkůza celé studium a doklad o jazykové způsobilosti. Na Université de Montréal předloží studenti dokumenty ve francouzštině (výpis studijních výsledků v ČJ a doporučující dopis může být v AJ). Všichni studenti dodají také souhlas se zpracováním osobních údajů (v ČJ nebo AJ).

Semestrální stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel na Univerzitě Hamburk v letním semestru 2019/2020

Podání přihlášky

14. 10. 2019

21. 10. 2019

Stipendia jsou určena pro studenty vyšších ročníků a doktorandy. Požadované dokumenty k výběrovému řízení předložte na OVZS (strukturovaný životopis v NJ nebo AJ, souhlas se zpracováním osobních údajů, studijní záměr v NJ, studijní plán, 2 doporučující dopisy pedagogů UK v NJ či AJ, jazykový certifikát, výpis studijních výsledků v AJ, studijní průměr, kopii pasu, doktorandi navíc vyplěný Academic visitor application, potvrzení o přijeti do doktor. studia, příslib přijetí od pedagoga z Univerzity Hamburg.

Fond mobility UK - podzimní kolo 2019

Podání žádosti

23. 10. 2019

31. 10. 2019

Žádosti se podávají prostřednictvím aplikace dostupné z webových stránek, viz odkaz zde. Po vyplnění návrhu v aplikaci prosím o vytištění formuláře a zaslání na OVZS. V případě dofinancování nutno formulář podepsat správcem zdroje.

Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitní dohody Korejská republika - Korea Advanced Institute of Science and Technology

Podání přihlášky

08. 11. 2019

15. 11. 2019

Žádosti s požadovanými dokumenty (životopis, motivační dopis, studijní plán, doporučující dopis od vyučujícího, výpis studijních výsledků za celé studium, doklad o jazykové způsobilosti, kopie pasu, 1 pasová fotografie, souhlas se zpracováním osobních údajů) odevzdávejte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky k internímu termínu.

Výměnné pobyty v rámci meziuniverzitních dohod - Izrael The Hebrew University of Jerusalem a Tel Aviv University

Podání přihlášky

08. 11. 2019

15. 11. 2019

Žádosti s požadovanými dokumenty (životopis, motivační dopis, studijní plán, doporučující dopis od vyučujícího, výpis studijních výsledků za celé studium, doklad o jazykové způsobilosti, kopie pasu, 1 pasová fotografie, souhlas se zpracováním osobních údajů) odevzdávejte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky k internímu termínu.

GAUK 2020 - nové projekty

Podání návrhu

07. 11. 2019

18. 11. 2019

Přihlášky projektů se podávají prostřednictvím aplikace. Aplikace bude otevřena od 7. října 2019. Pokyny k soutěži GAUK naleznete na stránkách UK. Návrh projektu musí být podán do interního termínu do půlnoci!

Stipendia Česko-bavorské vysokoškolské agentury

Podání žádosti

01. 12. 2019

Veškeré informace naleznete na stránkách Česko-bavorské vysokoškolské agentury.