Zahraniční studium

Program Erasmus+

Nejrozšířenějším programem studentských mobilit je program Erasmus+. Poskytuje studentům možnost účastnit se studijních pobytů na partnerských univerzitách nebo praktických stáží na univerzitních i neuniverzitních pracovištích. Základní informace k programu Erasmus+ lze nalézt na univerzitní stránce.

Aktuální informace

V rámci podzimního kola konkurzů je možnost se přihlásit na studijní pobyty na letní semestr 2019/2020. Konkurzy budou probíhat průběžne dle nominačních termínů partnerských univerzit, přihlášku je třeba doručit fakultnímu koordinátorovi O. Pangrácovi nejpozději do 15. 10. 2019. Podrobnější informace k aktuálním konkurzům naleznete zde.

Studijní pobyty

Studijního pobytu v rámci programu Erasmus+ se může zúčastnit každý student bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu, který bude po celou dobu studijního pobytu řádně zapsán ke studiu na MFF UK. Studijní pobyt může být absolvován na univerzitě, s kterou má fakulta uzavřenou dohodu v rámci programu Erasmus+, v kterékoli zemi kromě České republiky a země trvalého pobytu studenta. Délka pobytu může být 3–12 měsíců, student může vycestovat na studijní pobyt nebo praktickou stáž opakovaně, přičemž v každé etapě studia (Bc., Mgr., Ph.D.) má k dispozici celkem 12 měsíců a aktivity může kombinovat.

Další informace a administrativní postup lze nalézt na univerzitní stránce.

Praktické stáže

Praktické stáže jsou další možnou studentskou aktivitou v rámci projektu Erasmus+. Prioritou Univerzity Karlovy je zprostředkovávat praktické stáže studentům na univerzitních pracovištích partnerských škol a spolupracujících subjektů jako jsou laboratoře, výzkumná centra, fakultní školy, fakultní nemocnice, případně jiná pracoviště napojená na zahraniční školu. Nicméně využití stáží pro teoretické obory může být problematické a tudíž se jedné o poměrně málo častou formu výjezdu v rámci MFF UK.

Praktické stáže může absolvovat každý student od 1. ročníku bakalářského studia a mohou trvat 2 – 12 měsíců (za min. délku 2 měsíců se považuje 60 dní). Další informace o praktických stážích lze nalézt na univerzitní stránce.

Mobilita pedagogů

V rámci programu Erasmus+ lze uskutečnit také mobilitu pedagogů. Tento typ výjezdů se realizuje na základě podepsaných inter-institucionálních dohod o spolupráci a zahrnuje výukové pobyty pedagogických pracovníků v zahraničí a příjezdy odborníků z partnerských škol na fakulty UK. Bližší informace o mobilitě pedagogů a administrativní postupu najdete na stránkách univerzity.

Zahraniční studenti v Praze (foto: Loreta Abidin)

Konzultace, informace
RNDr. Ondřej Pangrác, Ph.D.
Fakultní koordinátor

Konzultace během ak. roku
Konzultace po e-mailové domluvě v kanceláři č. 125 na Malé Straně.

Aktuální informace, změny

  • Vyhlášeny podzimní konkurzy pro studijní pobyty v letním semestru 2019/2020

Administrativa:
Mgr. Dagmar Zádrapová

Úřední hodiny

Pondělí 9.00 – 11.00  – 
Úterý 9.00 – 11.00 13.30 – 14.30
Středa  –   – 
Čtvrtek 9.00 – 10.00 13.30 – 15.00
Pátek 9.00 – 11.00  – 

Další nabídky studia a stáží v zahraničí

Poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

GAUK - závěrečné zprávy

Podání žádosti

01. 04. 2020

08. 04. 2020

Zprávy se vkládají prostřednictvím aplikace.

Fond mobility 2020 - jarní kolo

Podání žádosti

24. 03. 2020

31. 03. 2020

Žádosti se vkládají prostřednictvím aplikace dostupné ze stránek viz odkaz zde. Po vyplnění žádosti prosím o její vytisknutí, podepsání správcem zdroje případného dofinancování a doručení na OVZS.

Stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel - Univerzita Hamburk - zimní semestr 12.10.2020-30.1.2021

Podání přihlášky

24. 03. 2020

26. 03. 2020

Požadované dokumenty prosím odevzdejte ve dvojím vyhotovení na OVZS.

Visegrad Scholarship Program

Podání přihlášky

15. 03. 2020

nabídka stipendií pro studenty mag., doktor. i bak. (v rámci zemí V4) stud. progr., postdoků a výzk. pracovníků

Stipendia Nadace Hermanna a Else Schnabel - Univerzita Hamburk - letní semestr 12.10.2020-30.1.2021

Podání přihlášky

24. 02. 2020

26. 02. 2020

Požadované dokumenty prosím odevzdejte ve dvojím vyhotovení na OVZS.

Výzva strategického uskupení CENTRAL pro rok 2020

Podání přihlášky

21. 02. 2020

28. 02. 2020

workshopy mladých vědeckých skupin s min. účastí 3 členských universit uskupení CENTRAL (nutná účast týmu z Humboldtovy univerzity)

Barrande Fellowship Program

Podání přihlášky

14. 02. 2020

česko-franc.program mobility, stipendia určená pro studenty doktorských studijních programů (cotutelle, krátkodobý pobyt)

Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv pro akademický rok 2020/2021 - rozpis kvót

Podání přihlášky – dle jednotlivých zemí

Informace získáte na webu Domu zahraniční spolupráce. V případě nutnosti podpisu na přihlášce ze strany MFF se prosím obraťte na Oddělení pro vědu a zahraniční styky.