Zahraniční studium

Další nabídky studia a stáží v zahraničí

Poskytovatel Akce Interní termín Konečný termín Poznámka

Call for Applications for Exchange Study Stays in the Summer Semester 2024/2025

Application

30. 04. 2024

15. 05. 2024

see stud-l for more information

VŘ pro pobyty v rámci meziuniverzitních dohod v LS 2024/2025

Podání přihlášky

30. 04. 2024

15. 05. 2024

více informací naleznete na nástěnce stud-l

POINT - Spring Call 2024-1

Application

30. 04. 2024 16:00
(except for category b - 22. 4. 2024)

30. 04. 2024 16:00

see ovzs-l or stud-l for more information

POINT - jarní kolo 2024-1

Podání přihlášky

30. 04. 2024 16:00
(mimo kategorii b - 22. 04. 2024)

30. 04. 2024 16:00

více informací naleznete na nástěnce ovzs-l nebo stud-l

Semestrální stipendijní pobyty 2024/2025 na uni v Německu a Švýcarsku v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce

Podání přihlášky

16. 04. 2024

23. 04. 2024

více informací naleznete na nástěnce stud-l

Semester scholarship stay 2024/2025 at CU partner universities in Germany and Switzerland within a framework of inter-university cooperation

Application

16. 04. 2024

23. 04. 2024

see stud-l for more information