723. Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1222
Fax: 95155 1277
E-mail: ovzs@dekanat.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Koordinátor evidence aktivit tvůrčí činnosti
Zástupce koordinátora evidence aktivit tvůrčí činnosti
Referent interních projektů z prostředků OP
Referent pro Podporu internacionalizace

Místnosti

Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
2. patro:
M 230, M 248, M 266, M 267, M 287