735. Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství

Partnerský program, Smluvní výzkum, Darovací smlouvy, Inovační skauti, Transfer technologií a poznatků, Kariérní poradenské centrum

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8
Telefon: 951552611
E-mail: ofskp@dekanat.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Objekt poslucháren Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
1. patro:
T 140, T 141