735. Oddělení firemní spolupráce

Ochrana duševního vlastnictví - Inovační skauti - Transfer technologií a poznatků - Komercializace (např. smluvní výzkum a konzultační služby) - Partnerský program - Darovací smlouvy - Kariérní služby

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 951551670
E-mail: ofs@mff.cuni.cz

Personální obsazení

Referent licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví
Ostatní pracovníci
Externí pracovník

Místnosti

Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
2. patro:
M 266, M 267
Objekt poslucháren Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
1. patro:
T 140, T 141