735. Oddělení firemní spolupráce a kariérního poradenství

Partnerský program, Smluvní výzkum, Darovací smlouvy, Inovační skauti, Transfer technologií a poznatků, Kariérní poradenské centrum

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 951551670
E-mail: ofskp@dekanat.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
2. patro:
M 266, M 267
Objekt poslucháren Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
1. patro:
T 140, T 141