102. Fyzikální ústav UK

Navazujeme na tradici Institutu fyziky založeného roku 1882 při Filozofické fakultě Karlovo-Ferdinandovy univerzity, v jehož historické budově sídlíme. Věnujeme se výzkumu v oborech fyziky pevných látek (především se zaměřením na polovodičové detektory), biofyziky (aplikacím spektroskopie od biomolekul až po živé buňky) a teoretické fyziky (problémům od kvantové koherence a kvantově-mechanických simulacím molekul po fyziku mnoha částic).

Zajišťujeme výuku v magisterských oborech Biofyzika a chemická fyzika, Optika a optoelektronika, a doktorandské studium v oborech Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika, Kvantová optika a optoelektronika, a Matematické a počítačové modelování.

Naše přístrojové vybavení zahrnuje širokou škálu aparatur pro pokročilý výzkum polovodičů, biomolekul a biologických struktur. Detailní výčet aparatur a experimentálních možností lze nalézt v charakteristikách jednotlivých oddělení.

Ke Karlovu 2026/5, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1344, 95155 1461
Fax: 224 922 797
E-mail: fuuk@karlov.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Zástupce ředitele ústavu
Sekretářka ústavu

Místnosti

Ke Karlovu 5, Ke Karlovu 2026/5, Praha 2
1. suterén:
F -106, F -108, F -109, F -114, F -115, F -117, F -118, F -119, F -120, F -121, F -122, F -123, F -124, F -125, F -126, F -127, F -128, F -129, F -130, F -131, F -132, F -133, F -134, F -135, F -181, F -182, F -183, F -184, F -185, F -186, F -187, F -188, F -190
2. patro:
F 207, F 208, F 209, F 216, F 217, F 218, F 221, F 222, F 223, F 224, F 226, F 227, F 228, F 229, F 230, F 231, F 232, F 233, F 234, F 240, F 241, F 242, F 243, F 244, F 246, F 247, F 248, F 251, F 260, F 261, F 262, F 263, F 264, F 265, F 266, F 267, F 269, F 270, F 271, F 275, F 276, F 277, F 278, F 279, F 286, F 288, F 290, F 291, F 292, F 293
2. suterén:
F -233, F -234, F -291
3. patro:
F 302, F 303, F 304
Těžké laboratoře Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
přízemí:
L 024, L 031, L 032, L 033, L 034, L 036, L 037, L 038
Vývojové dílny Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
přízemí:
V 032, V 033, V 034, V 035, V 036, V 037, V 038, V 039, V 040, V 041
1. suterén:
V -113