5. Poradní orgány vedení fakulty

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Propagační komise
Předseda komise a koordinátor pro fyzikální sekci - Karlov
Koordinátor pro informatickou sekci
Koordinátorka pro matematickou sekci
Koordinátor pro fyzikální sekci - Troja
Zástupce korespondenčních seminářů
Zástupce spolku Matfyzák
Zástupce soutěží
Studentský koordinátor
Rozšířené kolegium děkana
Koordinátor webové prezentace
Koordinátor studia v anglickém jazyce
Koordinátor projektů Operačních programů
Koordinátor celofakultních aktivit IT
Koordinátor Partnerského programu