5. Poradní orgány vedení fakulty

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Rozšířené kolegium děkana
Koordinátor studia v anglickém jazyce
Koordinátor projektů Operačních programů
Koordinátor celofakultních aktivit IT
Koordinátor webové prezentace