Jednotná grafická a vizuální prezentace MFF UK

 

Fakultní logo (znak a logotyp)

Použití loga fakulty se řídí směrnicí děkana č. 5/2016opatřením rektora č. 31/2016.

JPGPNGAI

JPGPNGAI

JPGPNGAI

JPGPNGAI

JPGPNGAI

JPGPNGAI

JPGPNGAI

JPGPNGAI

 

Vizuální systém propagačních materiálů Matfyz

Použití doplňkového propagačního loga se řídí směrnicí děkana č. 5/2016její přílohou.

Základní varianta

JPGPNGPDFEPS

JPGPNGPDFEPS

PNGEPS

PNGEPS

Definice barvy: CMYK 0/65/55/0 | RGB 244/123/106 | HEX f47b6a | PANTONE 170

Oborové varianty

EPSPNGPDF

Definice barvy:
CMYK 1/57/10/0
RGB 240/139/170
HEX f08baa
PANTONE 204

EPSPNGPDF

Definice barvy:
CMYK 64/0/7/0
RGB 56/196/229
HEX 37c4e5
PANTONE 637

EPSPNGPDF

Definice barvy:
CMYK 50/0/85/0
RGB 138/199/90
HEX 8ac75a
PANTONE 367

EPSPNGPDF

Definice barvy:
CMYK 3/26/68/0
RGB 245/191/105
HEX f5bf69
PANTONE 1355

Odvozené prvky

EPSPNGPDF

EPSPNGPDF

EPSPNGPDF

EPSPNGPDF

EPSPNGPDF

EPSPNGPDF

Doporučená písma

Saira | Kanit | Aritmo

Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení propagace a mediální komunikace.