Jednotná grafická a vizuální prezentace MFF UK

Fakultní logo (znak a logotyp)

Použití loga fakulty se řídí směrnicí děkana č. 5/2016opatřením rektora č. 31/2016

JPG – PNG – AIJPG – PNG – AI
JPG – PNG – AIJPG – PNG – AI
JPG – PNG – AIJPG – PNG – AI
JPG – PNG – AIJPG – PNG – AI
 
 

Vizuální systém propagačních materiálů Matfyz

Použití doplňkového propagačního loga se řídí směrnicí děkana č. 5/2016její přílohou.

 
JPG – PNG – PDF – EPSJPG – PNG – PDF – EPSPNG – EPSPNG – EPS
 

Oborové varianty

EPS – PNG – PDFEPS – PNG – PDFEPS – PNG – PDFEPS – PNG – PDF
 

Odvozené prvky

EPS – PNG – PDFEPS – PNG – PDFEPS – PNG – PDF
EPS – PNG – PDFEPS – PNG – PDFEPS – PNG – PDF
 
Za obsah této stránky zodpovídá: Oddělení propagace a mediální komunikace.