105. Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Hlavní problémy studované na KFPP (dříve Katedry elektroniky a vakuové fyziky) jsou spojeny s pohybem neutrálních a nabitých částic ve vakuu, plynech a kondenzované fázi. Na katedře se provádí základní výzkum v oblasti interakcí částic mezi sebou navzájem a jejich interakcí s plyny, pevnými látkami a povrchy. Speciálně, výzkum probíhá v oborech vakuová fyzika, fyzika povrchů a tenkých vrstev, fyzika plazmatu a kosmická fyzika, spolu s jejich aplikacemi v diagnostice a moderních materiálových technologiích.

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8
Telefon: 95155 2325
Fax: 28468 5095, 95155 2345
E-mail: mfkevf@mbox.troja.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Katedrový objekt Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
přízemí:
A 020, A 022, A 023, A 024, A 025, A 030, A 031, A 032, A 033, A 034, A 035, A 036, A 037, A 041, A 042, A 043, A 044, A 045
1. patro:
A 120, A 122, A 123, A 124, A 125, A 126, A 130, A 131, A 132, A 133, A 134, A 135, A 141, A 142, A 143, A 144, A 145, A 146
2. patro:
A 220, A 221, A 223, A 224, A 225, A 226, A 227, A 228, A 230, A 231, A 232, A 233, A 234, A 235, A 236, A 241, A 242, A 243, A 244, A 246, A 247
3. patro:
A 320, A 322, A 323, A 324, A 325, A 326, A 327, A 330, A 331, A 332, A 333, A 334, A 335, A 336, A 337, A 341, A 342, A 343, A 344, A 345, A 346, A 347
Těžké laboratoře Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
přízemí:
L 067, L 068, L 071, L 072
Objekt poslucháren Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
přízemí:
T 007, T 008
1. patro:
T 114, T 115
1. suterén:
T -175, T -176, T -177
Vývojové dílny Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
přízemí:
V 026, V 027, V 051, V 052
1. suterén:
V -115, V -116
1. patro:
V 182, V 184