2. Vedení fakulty

Telefonické spojení do místnosti proděkanů (M 114, Ke Karlovu 3): 95155 1206.

Termíny zasedání:
22. 11. 2023
06. 12. 2023
20. 12. 2023
10. 01. 2024
31. 01. 2024
14. 02. 2024
28. 02. 2024
13. 03. 2024
27. 03. 2024
10. 04. 2024
24. 04. 2024
15. 05. 2024
22. 05. 2024
05. 06. 2024
19. 06. 2024
24. 06. 2024 (pondělí, Troja)
Odkazy:

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1289
E-mail: dekan@matfyz.cuni.cz
Kolegium
Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky
Proděkan pro studijní záležitosti
Proděkan pro koncepci studia
Proděkan pro fyzikální sekci
Proděkan pro informatickou sekci
Proděkan pro matematickou sekci
Proděkan pro PRopagaci