2. Vedení fakulty

Telefonické spojení do místnosti proděkanů (M 224, Ke Karlovu 3): 95155 1299.

Termíny zasedání:
01. 09. 2021 (Albeř)
15. 09. 2021
29. 09. 2021 výjimečně od 13:00 hodin
13. 10. 2021
27. 10. 2021
10. 11. 2021
24. 11. 2021
08. 12. 2021
22. 12. 2021
Odkazy:

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1289
E-mail: sdek@dekanat.mff.cuni.cz
Kolegium
Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky
Proděkan pro studijní záležitosti
Proděkan pro koncepci studia
Proděkan pro fyzikální sekci
Proděkan pro informatickou sekci
Proděkan pro matematickou sekci
Proděkan pro PRopagaci