2. Vedení fakulty

Telefonické spojení do místnosti proděkanů (M 114, Ke Karlovu 3): 95155 1206.

Termíny zasedání:
27. 03. 2024
10. 04. 2024
24. 04. 2024
15. 05. 2024
22. 05. 2024
05. 06. 2024
19. 06. 2024 (mimořádně od 14:00 hodin)
24. 06. 2024 (pondělí, od 13:00 hodin, budova IMPAKT v Troji)
Odkazy:

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1289
E-mail: dekan@matfyz.cuni.cz
Kolegium
Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky
Proděkan pro studijní záležitosti
Proděkan pro koncepci studia
Proděkan pro fyzikální sekci
Proděkan pro informatickou sekci
Proděkan pro matematickou sekci
Proděkan pro PRopagaci