2. Vedení fakulty

Telefonické spojení do místnosti proděkanů (M 114, Ke Karlovu 3): 95155 1206.

Termíny zasedání:
11. 01. 2023
25. 01. 2023
15. 02. 2023
22. 02. 2023
08. 03. 2023
22. 03. 2023
05. 04. 2023
19. 04. 2023
03. 05. 2023
17. 05. 2023
31. 05. 2023
14. 06. 2023
26. 06. 2023 (výjimečně Po, pak Setkání zaměstnanců)
Odkazy:

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1289
E-mail: dekan@matfyz.cuni.cz
Kolegium
Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky
Proděkan pro studijní záležitosti
Proděkan pro koncepci studia
Proděkan pro fyzikální sekci
Proděkan pro informatickou sekci
Proděkan pro matematickou sekci
Proděkan pro PRopagaci