2. Vedení fakulty

Telefonické spojení do místnosti proděkanů (M 224, Ke Karlovu 3): 95155 1299.

Termíny zasedání:
10. června 2020
Odkazy:

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1289
E-mail: sdek@dekanat.mff.cuni.cz
Kolegium
Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky, zástupce děkana
Proděkan pro studijní záležitosti
Proděkan pro koncepci studia
Proděkan pro fyzikální sekci
Proděkan pro informatickou sekci
Proděkan pro matematickou sekci
Proděkan pro PRopagaci
Koordinátor projektů OP VVV
Koordinátor studia v anglickém jazyce