2. Vedení fakulty

Telefonické spojení do místnosti proděkanů (M 114, Ke Karlovu 3): 95155 1206.

Termíny zasedání:
19. 04. 2023
03. 05. 2023
17. 05. 2023
31. 05. 2023
14. 06. 2023
26. 06. 2023 (výjimečně Po, pak Setkání zaměstnanců)
30. 08. 2023 (Albeř)
13. 09. 2023
27. 09. 2023
11. 10. 2023
25. 10. 2023
08. 11. 2023
22. 11. 2023
06. 12. 2023
20. 12. 2023
10. 1. 2024
31. 1. 2024
Odkazy:

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1289
E-mail: dekan@matfyz.cuni.cz
Kolegium
Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky
Proděkan pro studijní záležitosti
Proděkan pro koncepci studia
Proděkan pro fyzikální sekci
Proděkan pro informatickou sekci
Proděkan pro matematickou sekci
Proděkan pro PRopagaci