2. Vedení fakulty

Telefonické spojení do místnosti proděkanů (M 224, Ke Karlovu 3): 95155 1299.

Termíny zasedání:
26. 09. 2022 (mimořádně v Po a v Troji)
19. 10. 2022
26. 10. 2022
16. 11. 2022
30. 11. 2022
14. 12. 2022
21. 12. 2022 (jen bude-li nutné)
11. 01. 2023
Odkazy:

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1289
E-mail: dekan@matfyz.cuni.cz
Kolegium
Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky
Proděkan pro studijní záležitosti
Proděkan pro koncepci studia
Proděkan pro fyzikální sekci
Proděkan pro informatickou sekci
Proděkan pro matematickou sekci
Proděkan pro PRopagaci