2. Vedení fakulty

Telefonické spojení do místnosti proděkanů (M 224, Ke Karlovu 3): 95155 1299.

  • Termíny zasedání:
  • 16. října 2019
  • 30. října 2019
  • 20. listopadu 2019
  • 4. prosince 2019
  • 18. prosince 2019

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1289
Fax: 95155 1292
E-mail: sdek@dekanat.mff.cuni.cz
Kolegium
Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky, zástupce děkana
Proděkan pro studijní záležitosti
Proděkan pro koncepci studia
Proděkan pro fyzikální sekci
Proděkan pro informatickou sekci
Proděkan pro matematickou sekci
Proděkan pro PRopagaci
Koordinátor projektů OP VVV
Koordinátor studia v anglickém jazyce