2. Vedení fakulty

Telefonické spojení do místnosti proděkanů (M 224, Ke Karlovu 3): 95155 1299.

Termíny zasedání:
V době stavu nouze budou KD svolávána operativně. Plánované termíny, podmíněné ovšem aktuální situací:
1. dubna 2020
15. dubna 2020
29. dubna 2020
13. května 2020
27. května 2020
10. června 2020
22. června 2020 (pondělí, od 13:00, Troja)
Odkazy:

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1289
Fax: 95155 1292
E-mail: sdek@dekanat.mff.cuni.cz
Kolegium
Proděkan pro vědeckou činnost a zahraniční styky, zástupce děkana
Proděkan pro studijní záležitosti
Proděkan pro koncepci studia
Proděkan pro fyzikální sekci
Proděkan pro informatickou sekci
Proděkan pro matematickou sekci
Proděkan pro PRopagaci
Koordinátor projektů OP VVV
Koordinátor studia v anglickém jazyce