729. Oddělení propagace a mediální komunikace

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 951 55 1660
E-mail: pr@matfyz.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Garáže Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
přízemí:
G 018, G 022
Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
1. suterén:
M -109
2. patro:
M 208, M 210
2. suterén:
M -293
Objekt poslucháren Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
1. patro:
T 144, T 145