Informace pro budoucí studenty 1. ročníků Bc. a Mgr. studia

Upozorňujeme, že dokud uchazeč nedoloží doklad o ukončeném předchozím vzdělání (případně doklad o znalosti českého jazyka) v souladu s podmínkami přijímacího řízení viz níže, nebude přijat ke studiu ani pozván k zápisu.

www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-ke-studiu-bakalarskych-programu/2024-2025

www.mff.cuni.cz/cs/uchazeci/prijimaci-rizeni/prijimaci-rizeni-ke-studiu-navazujicich-magisterskych-programu/2024-2025

Rozhodnutí o přijetí ke studiu fakulta odesílá do 30 dnů od ověření splněných podmínek pro přijetí.

Zápisy ke studiu do akademického roku 2024/25 budou probíhat v Praze v budově MFF UK během měsíce září. Uchazeči, kteří doložili všechny podklady nutné pro přijetí ke studiu a mají zájem studovat, se musí zaregistrovat na termín zápisu elektronicky. Podrobné informace zde.


Důležité odkazy pro budoucí studenty: