306. Matematický ústav UK

Sokolovská 49/83, 186 75 Praha 8
Telefon: 951553203
E-mail: mu@karlin.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Zástupce ředitele ústavu
Sekretářka ústavu

Místnosti

Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8
přízemí:
K 025, K 026, K 027, K 085
3. patro:
K 349, K 350, K 353, K 354, K 355, K 356, K 357, K 358, K 359, K 375, K 376, K 377, K 378, K 379, K 380, K 381, K 382, K 383, K 384, K 385, K 386, K 387, K 388, K 389, K 390, K 391, K 392, K 393, K 397
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208