Úřední deska

Tato stránka je internetovou obdobou úřední desky, která je zřízena v budově Matematicko-fyzikální fakulty, Ke Karlovu 3, Praha 2, podle § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Nenahrazuje oficiální úřední desku (ve smyslu uvedeného zákona).

Harmonogram akademického roku

Upozorňujeme, že rektor UK upravil svým Opatřením 11/2020 harmonogram akademického roku 2019/20. Děkan MFF UK včas stanoví nové termíny, které jsou v jeho kompetenci, s ohledem na vývoj situace. V tuto chvíli považuje vedení MFF UK jakékoliv další upřesňování za předčasné.


Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. se Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy podává:
a. v listinné podobě, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo v úředních hodinách podatelny osobně, na adresu Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, děkanát, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2,
b. prostřednictvím datové schránky s uvedením informace o tom, že se žádost o poskytnutí informace týká Matematicko-fyzikální fakulty,
c. prostřednictvím e-mailu, a to výhradně na adresu sdek@dekanat.mff.cuni.cz.