722. Hospodářské oddělení

Pokladní hodinypracovní náplně jednotlivých členů pracoviště jsou dostupné na naší domácí stránce.

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1414
Fax: 95155 1422
E-mail: hosp@dekanat.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Vedoucí oddělení
Zástupce vedoucího
Referent licenčních smluv k průmyslovému vlastnictví
Referent podpory de minimis

Místnosti

Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
přízemí:
M 005, M 007, M 008, M 009, M 010, M 011, M 012, M 013, M 015, M 016, M 021