513. Katedra tělesné výchovy

Bruslařská 1132/10, 102 00 Praha 10
Telefon: 274 877 521
Fax: 274 877 521
E-mail: ktv@mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8
přízemí:
K 086, K 087
Sportovní areál Albertov, Albertov 9a/2098, Praha 2
přízemí:
P 001, P 002, P 003, P 004, P 005, P 010, P 011, P 012, P 013, P 014, P 015, P 016, P 017, P 018, P 025, P 026, P 027, P 028, P 029, P 031, P 032, P 033
Sportovní centrum Univerzity Karlovy, Bruslařská 1132/10, Praha 10
1. podlaží:
132, 133, 134, 149, 150, 151