Microsoft 365 na MFF UK

Všichni zaměstnanci i studenti Univerzity mohou používat službu Microsoft 365 (dříve označována Office 365).
Pro přihlášení do Microsoft 365 použijte https://office365.cuni.cz/, která vás přesměruje univerzitní autentizační službu (CAS), kde se přihlásíte svým univerzitním účtem (jako do SIS apod.). Také je možné použít stránku https://portal.office.com/. Zobrazí se vám Microsoft přihlašovací stránka, kde do přihlašovacího pole zadejte jakoukoliv emailovou adresu, která končí na cuni.cz (např. a@cuni.cz) a opět budete přesměrování (CAS). Microsoft přihlašovací stránka se vám také může zobrazit, pokud budete přistupovat k dokumentům v Microsoft 365 přes přímé odkazy.
Shrnutí dostupných vlastností v rámci Microsoft 365 je zde. MFF UK se týká především varianta A3, kterou mají automaticky k dispozici všichni studenti, akademičtí pracovníci a administrativní zaměstnanci (ostatní zaměstnaci mají variantu A1 a o A3 mohou požádat).

Podrobnější popis některých služeb v rámci Microsoft 365

Desktopové aplikace

Každý zaměstnanec s licencí A3 (viz výše) i každý student MFF si může nainstalovat desktopové aplikace Office až na 5 počítačů PC nebo Mac. Nabídka k instalaci těchto aplikací se (pokud používáte systém Windows) po přihlášení zobrazuje přímo na úvodní stránce Microsoft 365 (https://office365.cuni.cz/). Správci sítí (např. na katedrách) mohou využít návod určený pro spravovaná prostředí.

Email

Součástí Microsoft 365 je emailová schránka s kapacitou až 100 GB (služba Outlook). Schránka je vytvořena automaticky (společně s účtem v Microsoft 365), jakmile osoba začne být studentem/zaměstnancem univerzity.
Adresa schránky je závislá na nastavení levé strany osobní adresy a aliasu (o aliasech viz Směrnice děkana č. 5/2017):
 • Pokud má uživatel levou stranu tvaru krestni_jmeno.prijmeni založenou (lze ji založit při změně osobních údajů), je adresa jeho schránky v Microsoft 365 krestni_jmeno.prijmeni@matfyz.cuni.cz a tato adresa funguje jako příchozí i jako odchozí.
 • Bez ohledu na nastavení levé strany fungují pro schránku (také) příchozí adresy UKČO@o365.cuni.czlogin_name@o365.cuni.cz (UKČO je univerzitní číslo osoby, najdete jej na svém studentském nebo zaměstnaneckém průkazu pod fotkou nebo v SISu).
 • Pro odchozí emaily (From hlavička mailu) je v případě neexistence levé strany nastavena adresa UKČO@o365.cuni.cz a toto nastavení není možné změnit.
 • Důležité:
  • Zavedení adres @matfyz.cuni.cz nemá přímý vliv na žádné adresy mimo Microsoft 365 — neruší se tím osobní alias @mff.cuni.cz, který funguje stejně jako doposud.
  • Rovněž zavedení adres @matfyz.cuni.cz nemá žádný vliv na adresy @matfyz.cz.
K email lze nejjednodušeji přistupovat přes webovu službu Outlook (součást Microsoft 365). V systému Windows lze použít desktopovou variantu programu Outlook (viz text pod nadpisem Desktopové aplikace výše). Návod jak připojit klienta Outlook ke schránce v Microsoft365 naleznete zde, tipy jak Outlook (nejen ten desktopový) nastavit naleznete zde. Vedle toho lze také použít libovolného POP nebo IMAP klienta, jako je např. Thunderbird (návod pro podmínky MFF: Jak nastavit Thunderbird pro Microsoft 365). Potřebné údaje pro nastavení protokolů POP, IMAP a SMTP najdete v nápovědě webové služby Outlook (klepněte na ikonu otazníku vpravo nahoře a vyhledejte si téma Nastavení protokolu POP, IMAP a SMTP).
Upozornění: Na mnoha místech se v rámci Microsoft 365 zobrazuje řetězec UKČO@cuni.cz. Toto není emailová adresa, ale jednoznačný identifikátor uživatele v rámci Microsoft 365.
Pokud emailovou schránku v Microsoft 365 nechcete používat, důrazně doporučujeme nastavit si automatické přesměrování na jinou adresu. Důvodem k tomuto doporučení je skutečnost, že jiní uživatelé Microsoft 365 (třeba z rektorátu UK nebo děkanátu MFF) mohou předpokládat, že tuto schránku používáte a navíc do ní zasílá maily (upozornění, pozvánky, ...) i samotná Microsoft 365. Návod na nastavení přesměrování:
 1. Ve službě Outlook kliknout na ikonu ozubeného kola v pravém horním rohu
 2. V zobrazeném panelu nastavení kliknout na odkaz "všechna nastavení" (úplně dole)
 3. Otevře se nový panel. Zde kliknout na "Přeposílání".
 4. V okně zaškrtnout Povolit přeposílání a napsat adresu pro přesměrování.

Teams

Aplikace Teams umožňuje online týmovou spolupráci. Lze ji také využít pro distanční výuku. Umožňuje zakládat skupiny (týmy), sdílet v rámci nich dokumenty, diskutovat a také uskutečňovat videokonference. Klient existuje pro většinu běžně používaných systémů (Windows, Linux, Android, iOS) a lze používat i bez klienta z prohlížeče.
DŮLEŽITÉ

Pokud vás někdo chce přidat do týmu v rámci jiné organizace (jiná univerzita než UK) je NUTNÉ, aby vás přidal pod Microsoft 365 emailem (tj., UKCO@o365.cuni.cz nebo jmeno.prijmení@matfyz.cuni.cz — v závislosti na vaší adrese). Pokud vás přidá pod jiným univerzitním emailem (tj. cokoliv@cokoliv.cuni.cz), velmi pravděpodobně k danému týmu nebudete moci přistoupit.

Od letního semestru 2020/2021 funguje integrace Teams a SISu. Ze SISu lze vytvořit ke konkrétnímu předmětu tým a automaticky ho plnit studenty zapsanými na předmět (v SISu položka "Předměty" → konkrétní předmět → "Microsoft Teams").

Mobilní aplikace

Každý zaměstnanec s licencí A3 (viz výše) i každý student MFF si může nainstalovat mobilní aplikace Office až na 5 tabletů a 5 telefonů.

Android

Mobilní aplikace pro Android lze nainstalovat běžným způsobem z Play obchodu (přímé odkazy v sousedním bloku). V aplikacích se pak přihlásíte k vašemu univerzitnímu účtu stejně jako na webu nebo v desktopových aplikacích. Přihlášení je sdíleno mezi všemi nainstalovanými MS aplikacemi (přihlášení k účtu lze spravovat v nastavaní telefonu/tabletu v sekci Účty).

Další

Všechna data uložená v rámco Microsoft 365 (emaily, soubory na sharepointu a ve OneDrive,...) jsou fyzicky uložena v "cloudu" a zodpovídá za ně firma Microsoft, Microsoft 365 nemá žádného administrátora na úrovni fakulty. Na úrovni univerzity zajišťuje nastavování a podobné úlohy Ústav výpočetní techniky, v nezbytných případech můžete kontaktovat e-mailovou podporu na adrese podpora365@ruk.cuni.cz.
Licence A3 (která obsahuje desktopové programy Office) je k dispozici od 1. 6. 2021. Pokud jste již měli svoji licenci A3 na Office/Microsoft 365 dříve, tak pokud byla zakoupena na "univerzitní" učet (UKČO@cuni.cz), nemusíte dělat nic a vše funguje stejně. Pokud byla licence na jiný účet, tak pro používání fakultní licence se musíte přihlásit na učet UKČO@cuni.cz.

Odkazy

Na webových stránkách MFF je po přihlášení k dispozici řada různých návodů, některé z nich se týkají M365 (hledejte v sekci Správa počítačové sítě Karlov a centrálního informačního uzlu). Tyto návody vznikly primárně pro potřebu zaměstnanců děkanátu, ale jako užitečné je mohou shledat i ostatní uživatelé M365.
Různé návody publikuje také ÚVT UK, dostanete se k nim prostřednictvím tohoto odkazu.
Za obsah této stránky zodpovídá: Petr Hnětynka a Pavel Zakouřil. Poslední úprava stránky: 9. 5. 2023, 16:18.