104. Katedra didaktiky fyziky

Katedra didaktiky fyziky je garantujícím pracovištěm studia učitelství fyziky po základní i střední školy na MFF UK Praha. Zajišťuje výuku didaktických disciplín a podílí se na výuce dalších předmětů ve studiu učitelství fyziky. Podílí se i na výuce fyziky pro studenty učitelství na UK a na zajišťování doktorského studia v oboru 4F12 (Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky) na MFF. Členové KDF se mimo jiné podílejí na: vývoji nových učebních pomůcek, tvorbě učebnic, vývoji koncepce a obsahu výuky fyziky na školách, tvorbě standardů fyzikálního vzdělávání, problematice optimalizace maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek z fyziky, řešení konkrétních didaktických problémů i obecných otázek teorie vyučování fyziky, tvorbě koncepce vysokoškolské přípravy učitelů fyziky, rozvoji počítačem podporované výuky fyziky, rozvoji distančního vzdělávání po sítích, zejména se zaměřením na učitele fyziky.

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8
Telefon: 95155 2407
Fax: 95155 2406
E-mail: kdf@mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Katedrový objekt Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
7. patro:
A 720, A 722, A 723, A 724, A 725, A 726, A 730, A 731, A 732, A 733, A 734, A 735, A 736, A 737, A 741, A 742, A 744, A 745
Těžké laboratoře Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
2. patro:
L 255, L 261
Objekt poslucháren Troja, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
přízemí:
T 020, T 021, T 022
1. patro:
T 112