207. Ústav formální a aplikované lingvistiky

Malostranské nám. 2/25, 118 00 Praha 1
Telefon: 95155 4278
Fax: 257 223 293
E-mail: ufal@ufal.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

IMPAKT, V Holešovičkách 747/2, Praha 8
2. patro:
N 230, N 231, N 233, N 235
Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1
1. patro:
S 156
4. patro:
S 407, S 408, S 409, S 420, S 422, S 423, S 424, S 425, S 426
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208