207. Ústav formální a aplikované lingvistiky

Malostranské nám. 2/25, 118 00 Praha 1
Telefon: 95155 4278
Fax: 257 223 293
E-mail: ufal@ufal.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Zástupce ředitele ústavu
Vedoucí sekretariátu
Zástupkyně ředitele ústavu

Místnosti

Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1
1. patro:
S 156
4. patro:
S 407, S 408, S 409, S 420, S 422, S 423, S 424, S 425, S 426