721. Sekretariát

Ke Karlovu 2027/3, 121 16 Praha 2
Telefon: 95155 1289
E-mail: sekr-dek@matfyz.cuni.cz

Personální obsazení

Sekretářka tajemníka
Vedoucí sekretariátu a sekretářka děkana

Místnosti

Ke Karlovu 3, Ke Karlovu 2027/3, Praha 2
1. suterén:
M -110, M -111
1. patro:
M 125, M 126, M 127, M 128, M 129, M 130, M 131, M 132
2. suterén:
M -272