304. Katedra numerické matematiky

Sokolovská 49/83, 186 75 Praha 8
Telefon: 951553364
Fax: 222 323 386
E-mail: knm@karlin.mff.cuni.cz

Personální obsazení

Místnosti

Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8
4. patro:
K 433, K 457, K 458, K 459, K 460, K 461, K 462, K 463, K 464, K 480, K 481, K 482, K 483, K 484, K 485