prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc.

Pracoviště
Vědecká rada
Poradní orgány vedení fakulty
Katedra matematické analýzy
Telefon
951 553 264
Fax
222 323 390
E-mail
Lubos.Pick@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~pick
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 286 (3039), 2. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8