Poradní orgány vedení fakulty

Knihovní rada

Poradní orgán proděkana určeného děkanem pro oblast knihovny.

Personální obsazení