doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc.

Pracoviště
Poradní orgány vedení fakulty
Katedra didaktiky matematiky
Telefon
95155 3355
Fax
222 323 386
E-mail
Jarmila.Robova@mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://www.karlin.mff.cuni.cz/~robova/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
K 456 (5043), 4. patro, Karlín, Sokolovská 49/83, Praha 8
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208