prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc.

Pracoviště
Vedení fakulty
Informatický ústav Univerzity Karlovy
Telefon
95155 4293
Mobilní telefon
608 035 102
E-mail
sgall@iuuk.mff.cuni.cz
Domácí stránka
http://iuuk.mff.cuni.cz/~sgall/
Odkazy
Výuka
Rozvrh
Termíny zkoušek
Vedené práce
Vypsané práce
Místnost / budova
S 307, 3. patro, Malá Strana, Malostranské nám. 2/25, Praha 1
 

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208